Bakgrunn og aktiviteter

Stein Ove Erikstad er professor i marin teknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015