course-details-portlet

MR8100 - Teori for marin prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 50/100 ALLE
Muntlig eksamen 50/100 E

Faglig innhold

After completing the course the students will have acquired knowledge related to - The concept of design - Establishment of background and basis of marine design - Abstraction, idea generation and convergence - Modeling the design process - Design models as means of communication - Pros and cons of design models - Criteria of system building and limitation The students will also acquire skills in applying the design theories to concrete application areas through the work with the report.

Læringsutbytte

The goal of the course is to give provide fundamental knowledge and insight into advanced topics in design theory, models and methods, both by presenting the historical context of this field, as well as providing insight into the current state-of-research. Further, to provide competence and skills into applying theories and methods for research and technology development of ocean engineering systems. After completing the course, the student should have gained a fundamental understanding of the definitions and characteristics of (marine) design, design vs science, design model & process taxonomy, design representations, basic inference processes in design, systems engineering and design, important schools and directions in design, including Catalogue Design (Pahl&Beitz), Robust Design (Suh), Decision-Based Design (Mistree), Building-Block Design (Andrews), Configuration-Based Design, Knowledge-Based Design (Coyne, Gero), Risk-Based Design (Papanikolaou), design optimization, multi-criteria models, rule-based design frameworks, and the handling of uncertainty and complexity in design. The student should also be able to discuss and develop a personal system critical assessment of current research topics and directions, and place this in the context of his/her own research agenda.

Læringsformer og aktiviteter

Lectures. Mandatory exercises: Preparing a report on a given subject. A sufficient number of candidates must be registered for the course to be given. To pass the course a score of at least 70 percent is required. Both the oral exam and the report must be passed for the course to be passed.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Text: Articles handed out in class.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIN0572 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU