Bakgrunn og aktiviteter

Vår forskning dreier seg om bruk av numeriske simuleringer av system for å bestemme termodynamiske egenskaper, både i likevekt og ikke-likevekt. Spesielt fokuserer vi på to tema: transport i Magnesiumion batteri, en alternativ batteriteknologi, og nanotermodynamikk, som er et forsøk på å beskrive hvordan masse, varme, og arbeid henger sammen i svært små systemer, og hva som skiller disse systemene fra store system. I arbeidet bruker vi molekyl simuleringer, simuleringer som eksplisitt tar hensyn til enkelt-atomer, og modellerer interaksjonene og hvordan de påvirker hverandre.

Fra høsten 2018 vil vi begynne å jobbe med Forskingsrådsfinansierte FRIPRO prosjektet NanoTherm, der vi skal studere hvordan termodynamikk kan brukes for å beskrive sammenhengen mellom varme og energi i molekylære maskiner. 

Nåværende PhD-studenter:

Ingeborg Treu Røe

Jacob Hadler-Jacobsen

Vilde Bråten

Arpenik Kroyan

I tillegg er jeg med-veileder for: 

Sayed Ebrahim Hashemi

Henning Kaland

Michael Tobias Rauter

Øystein Gullbrekken

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner