MT8307 - Materialers termodynamikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2018. Fasestabilitet, termodynamikk for overflater, grenseflater og adsorpsjon, trender i dannelsesentalpi for uorganiske forbindelser, varmekapasitet og entropi, atomistiske blandingsmodeller, eksperimentelle metoder, teoretiske beregninger av termodynamiske data

Læringsutbytte

After the course the student should have the following knowledge: -
- Apply chemical thermodynamics to a quantitative description of phase stability applied to both single and multicomponent phases.
- the concepts of thermodynamics of surfaces and interfaces and trends in interfacial thermodynamic data of materials
- trends in thermodynamic data of important class of inorganic materials.
- microscopic models for the thermodynamics of solutions
- microscopic models for the heat capacity and entropy of solids
- the main theoretical methods to calculate thermodynamic date from first principles.
- overview of available methods to determine thermodynamic data.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på forelesninger, kollokvier, en semesteroppgave og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave 1

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kjemisk termodynamikk tilsvarende emnet TMT4155

Kursmateriell

Svein Stølen and Tor Grande, Chemical thermodynamics of Materials, John Wiley & Sons Ltd, 2004
Utvalgte publikasjoner

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.