course-details-portlet

MT8307 - Materialers termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Målet med faget er å gi en dypere innsikt i termodynamikk for faste materialer og termodynamikk for små system. Fokus vil være på fasestabilitet, overflater, grenseflater og adsorpsjon, samt størrelsesavhengig termodynamikk for nano-system. I tillegg vil det være fokus på trender i dannelsesentalpi, varmekapasitet, og entropi for uorganiske forbindelser. Det vil i tillegg bli gitt en introduksjon i termodynamiske modeller, eksperimentelle metoder, og metoder for teoretisk beregning av termodynamisk data. Faget blir undervist høsten 2024.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene ha følgende kunnskaper:

 • Forstå og anvende kjemisk termodynamikk for en kvantitativ beskrivelse av fase-stabilitet anvendt på enkelt og multikomponent faser.
 • Termodynamikk for overflater og grenseflater, samt trender i overflate termodynamiske data.
 • Trender i termodynamiske data for viktige klasser av inorganiske materialer.
 • Mikroskopiske modeller for termodynamikk i løsninger.
 • Mikroskopiske modeller for varmekapasitet og entropi i faste stoff.
 • Basis-metoder for beregning av termodynamisk data first principles.
 • Grunnleggende forståelse for skalerings-lover, og hvordan de kan anvendes på nano-system
 • Bruk av Kirkwood-Buff teori, og hvordan lokal struktur påvirker makroskopiske egenskaper

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen baseres på forelesninger, kollokvier, en semesteroppgave og selvstudium. Forventet tidsbruk:

 • Forelesninger: 40 timer
 • Arbeid med semesteroppgave og presentasjon: 60 timer
 • Selvstudium: 100 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Faget har en obligatorisk prosjekt, som skal presenteres til de andre studentene mot slutten av semesteret. Prosjektet må være godkjent for å få tilgang til eksamen. Prosjektet vil så lang som mulig være relevant for arbeidet til studentene. Dersom prosjektet har blitt godkjent i en av de to siste gjennomføringene av faget så må det ikke godkjennes på nytt.

Forkunnskapskrav

Kjemisk termodynamikk tilsvarende emnet TMT4155

Kursmateriell

 • Svein Stølen and Tor Grande, Chemical thermodynamics of Materials, John Wiley & Sons Ltd, 2004
 • Dick Bedeaux, Signe Kjelstrup, Sondre K. Schnell, Nanothermodynamics. General Theory, Porelab, 2020
 • Utvalgte publikasjoner

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Fysikk
 • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU