Bakgrunn og aktiviteter

Magnus Rønning er Prodekan forskning ved Fakultet for Naturvitenskap. Han er også siden 2007 professor i katalyse ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Før det var han førsteamanuensis ved samme institutt (2002-2006). Han har bakgrunn som postdoc fra Penn State University, USA (2000-2001) og Vista postdoc ved Statoils Forskningssenter (2000). Han hadde forskningstermin ved Stanford University, USA i 2016-2017.

 

Bakgrunn

Magnus Rønning er utdannet master i kjemi fra NTNU (1994) og Dr.Ing. fra Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU (2000). Han har publisert 5 bokkapitler og ca. 130 artikler i internasjonale tidsskrifter. Han har vært deltager i 2 nasjonale sentra for forskningsbasert innovasjon (SFI). Han har koordinert 2 EU prosjekter og vært partner i en rekke andre EU-finansierte prosjekter. Han har veiledet over 50 masterstudenter, vært veileder/medveileder for 30 ph.d.-kandidater og 11 postdocs.

 

Forskningsområder

  • Drivstoff fra naturgass, CO2 og biomasse
  • Fischer-Tropsch syntese
  • Hydrogenproduksjon
  • Katalytisk oksidasjon av NO for fremstilling av salpetersyre
  • Utvikle nye katalytiske materialer for å erstatte kritiske råmaterialer
  • Katalyse i energi og miljøsammenheng
  • Selektiv katalytisk reduksjon av NOx
  • Fotokatalyse 
  • Operando karakterisering av katalysatorer ved bruk av synkrotron-baserte røntgen teknikker  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner