TKP4155 - Reaksjonskinetikk og katalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Betydningen av katalyse som nøkkelteknologi i kjemisk og petrokjemisk industri, ved energiproduksjon og i miljøteknologi. Defininsjon av katalyse, elementær-reaksjoner, kjedereaksjoner og katalytiske sekvenser. Framstilling og karakterisering av heterogene katalysatorer. Adsorpsjon, desorpsjon, overflateareal og porøsitet. Moderne teorier for overflater og overflatereaksjoner. Partikkelintern og partikkelekstern masse og varmetransport, betydningen av diffusjon på reaksjonskinetikken. Flerfunksjonell katalyse. Overgangsmetallkomplekser som katalysatorer.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Identifisere viktige industrielle katalytiske prosesser og de mest vanlige katalysatorene.
- Være i stand til å identifisere reaksjonssekvenser og foreslå reaksjonsmekanismer for kjemiske reaksjoner.
- Utlede hastighetsuttrykk for enkle reaksjonsmekanismer.
- Forstå de mest vanlige deaktiveringsmekanismene i katalyse.
- Kjennskap til syntesemetoder for fremstilling av katalysatorer og katalysator-karakteriseringsmetoder.
- Forstå reaksjons-sykler i homogen metallkompleks-katalyse
- Bruke kjemisorpsjonsdata og kinetikkdata til å beregne reaksjonshastigheter og spesifikk reaksjonshastighet.
- Identifisere interne og eksterne masseoverføringsbegrensninger ved hjelp av eksperimentelle kriteria.
- Identifisere de individuelle reaksjonene, holde elektronregnskap, og konstruere en reaksjonssyklus for homogene katalytiske reaksjoner.
- Utlede reaksjonsmekanismer og hastighetsuttrykk for katalytiske reaksjoner basert på Langmuir-Hinshelwood kinetikk.
- Designe katalytiske eksperimenter med kontroll over reaksjonskinetikken uten påvirkning av varme- og masseoverføringsbegrensninger.
- Identifsere og skille mellom deaktiveringsmekanismer for heterogene katalysatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av både forelesninger og øvinger, samt selv-studier. Obligatorisk aktivitet skal være bestått for å få adgang til eksamen. Forelesningene gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Dersom det arrangeres en kontinuasjonseksamen, kan eksamensformen endres fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier og lærebøker som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8903 7.5 01.09.2010
SIK2060 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.