KP8903 - Reaksjonskinetikk og katalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Betydningen av katalyse som nøkkelteknologi i kjemisk og petrokjemisk industri, ved energiproduksjon og i miljøteknologi. Defininsjon av katalyse, elementær-reaksjoner, kjedereaksjoner og katalytiske sekvenser. Framstilling og karakterisering av heterogene katalysatorer. Adsorpsjon, desorpsjon, overflateareal og porøsitet. Moderne teorier for overflater og overflatereaksjoner. Partikkelintern og partikkelekstern masse og varmetransport, betydningen av diffusjon på reaksjonskinetikken. Flerfunksjonell katalyse. Overgangsmetallkomplekser som katalysatorer. 2 seminarer for PhD studentene som tar kurset.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:

Kunnskapsmål:
• Identifisere viktige industrielle katalytiske prosesser og de mest vanlige katalysatorene.
• Være i stand til å identifisere reaksjonssekvenser og foreslå reaksjonsmekanismer for kjemiske reaksjoner.
• Utlede hastighetsuttrykk for enkle reaksjonsmekanismer.
• Forstå de mest vanlige deaktiveringsmekanismene i katalyse.
• Kjennskap til syntesemetoder for fremstilling av katalysatorer og katalysator-karakteriseringsmetoder.
• Forstå reaksjons-sykler i homogen metallkompleks-katalyse
• Bruke kjemisorpsjonsdata og kinetikkdata til å beregne reaksjonshastigheter og spesifikk reaksjonshastighet.

Ferdighetsmål:
• Være i stand til å identifisere interne og eksterne masseoverføringsbegrensninger ved hjelp av eksperimentelle kriteria.
• Å kunne identifisere de individuelle reaksjonene, holde elektronregnskap, og konstruere en reaksjonssyklus for homogene katalytiske reaksjoner.
• Utlede reaksjonsmekanismer og hastighetsuttrykk for katalytiske reaksjoner basert på Langmuir-Hinshelwood kinetikk.
• Designe katalytiske eksperimenter med kontroll over reaksjonskinetikken uten påvirkning av varme- og masseoverføringsbegrensninger.
• Identifisere og skille mellom deaktiveringsmekanismer for heterogene katalysatorer.

Generell kompetanse:
• Studentene skal være i stand til å anvende reaksjonskinetikk for å evaluere katalytiske reaksjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervises også på engelsk ved behov. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendier og lærebøker som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4155 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2017 09:00 E3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.