course-details-portlet

MR8500 - PhD tema i marin kybernetikk og hybride kraftsystem

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet er tilrettelagt for ph.d. kandidater å studere avanserte tema innenfor marine reguleringssystem og/eller marine hybride kraftsystem. Læringen blir generelt gjennomført som et sjølvstudium med nokre felles kollokvier for å diskutere relevante teorier og metoder. Målet er for PhD kandidatene å spesifisere og lære avanserte teorier og metoder for marintekniske systemet relatert til modellering, simulering, optimering, kunstig intelligens, regulering med tilbakekobling, sanntids tilstandsestimering, modellbasert eller datadrevet deteksjon/prediksjon, eller funksjoner for autonome system, kyberfysiske system, og digitale tvillinger.

Kvar student vil definere eit individuelt avansert tema å studere, utover det som typisk blir dekka i våre MTech fag (TMR4240/4243/4290), i samråd med ein av fagets lærere og fagansvarlig ved starten av studieåret (haustsemesteret). Nokre semester vil fagets tema bli annonsert og fastsatt til eit spesifikt tema og undervist på tradisjonell måte av ein annerkjent nasjonal eller internasjonal invitert gjesteforsker.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført kurs skal studenten vere i stand til å demonstrere detaljert kunnskap på studerte emner på eit avansert nivå innanfor kybernetikk og/eller elektriske kraftsystem for marintekniske system, på temaer som modellering, simulering, optimering, kunstig intelligens, regulering med tilbakekobling, sanntids estimering, modellbasert eller datadrevet deteksjon/prediksjon, autonome system, eller digitale tvillinger.

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal studenten vere i stand til å:

 • forklare teoretisk bakgrunn for det studerte tema og bruke dette til å logisk og systematisk utlede og implementere avanserte modeller, metode, og algoritmer, verifisere ved bruk av ein simulator eller digital tvilling, og gjennomføre ein kristisk analyse av resultatene;
 • presentere ein tydelig og konsis formulering av problemstilling eller forskningsspørsmål; og
 • argumentere for valg av metoder og vise ferdigheter ved bruk av valgte metoder for å løyse det spesifiserte problem.

Generell kompetanse: Ved deltagelse og fullføring av kurset skal studenten:

 • skrive ein journalartikkel med klar og konsis framstilling av problemformulering, metode, utledninger, simuleringer, kritisk analyse av resultater, og konklusjoner;
 • muntlig presentere resultatene av prosjektet klart og effektivt innan gitt tidsramme; og
 • gjennomføre akademiske studier og skriftleg arbeid på ein ærleg og etisk måte, uten noko form for plagiering og upassande oppførsel i arbeidsoppgaver, prosjektartikler, og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Læringen foregår generelt som eit veileda sjølvstudium med felles kollokvie-samlinger der relevante temaer innen marin kybernetikk og marine hybride kraftsystem blir diskutert. Emnet blir gitt kvart studieår, med oppstart i høstsemesteret og fortsetter i studieåret ut vårsemesteret, dersom nok studenter er oppmeldte. Kvar student til bli tilvist den mest relevante læreren i faget. Nokre semester vil emnet bli undervist på tradisjonelt vis av en invitert gjesteforeleser, med tradisjonelle forelesninger, øvinger, og eit prosjekt.

Læringa skal inngå i eit prosjekt definert av kvar student, formulert med ein klar problemdefinisjon. Dette skal resultere i eit utkast til ein journalartikkel og ein muntlig evaluering av studerte teorier/metoder og prosjektresultater - begge brukt som karaktergrunnlag.

Mer om vurdering

Prosjektrapporten er obligatorisk innlevering. Vurdering består av munnleg eksaminering (100%), der kandidaten presenterer prosjektresultatene og besvarer spørsmål om fagets teori og prosjektarbeidet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Hvis studiet omhandler reguleringstekniske tema:

 • TMR4240 Marine reguleringssystemer I (eller tilsvarende ved godkjenning)
 • TMR4243 Marine reguleringssystemer II (eller tilsvarende ved godkjenning)

Hvis studiet omhandler tema for hybride kraftsystem:

 • TMR4290 Marine elektriske kraft- og propulsjonssystem (eller tilsvarende ved godkjenning)

Kursmateriell

Blir avtalt ved starten av semesteret basert på definert tema eller organiserte gjesteforelesninger.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin kybernetikk
 • Marin driftsteknikk
 • Marint maskineri
 • Marine konstruksjoner
 • Marin hydrodynamikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU