course-details-portlet

MR8500 - PhD tema i marine reguleringssystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet er tilrettelagt for ph.d. kandidater å studere avanserte metoder og teori innenfor modellering, simulering, og regulerings- og observerdesign for marine reguleringssystemer. Læringen blir generelt gjennomført som et sjølvstudium med felles kollokvier for å diskutere relevante metoder og temaer avgrensa innenfor marine reguleringssystem. Formålet er at ph.d. studenter skal kunne spesifisere og lære avanserte metoder og teori innenfor modellering, simulering, og regulering/estimering for marine kontrollsystem som ikkje blir dekka i det ordinære m.sc. studiet eller i andre ph.d. emner ved universitetet. Nokre semester vil fagets tema bli annonsert og fastsatt til ei spesifikt tema og undervist på tradisjonell måte av ein annerkjent nasjonal eller internasjonal invitert gjesteforsker.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studenten vere i stand til å demonstrere detaljert kunnskap på det studerte tema på eit avansert nivå innanfor modellering, simulering, og regulering/estimering av ein marin prosess.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studenten vere i stand til å:
- forklare teoretisk bakgrunn i det studerte tema og relatere dette logisk og systematisk til utledning av modell eller analyse, implementasjon av ein simulator, og/eller design av avanserte marine regulator- eller estimatoralgoritmer;
- fokusert formulering av problemstilling/forskningsspørsmål; og
- argumentere for valg av metoder og vise ferdigheter ved bruk av valgte metoder for å løyse det spesifiserte problem.

Generell kompetanse:
Ved deltagelse og fullføring av kurset skal studenten:
- skrive ein kort journalartikkel med klar og konsis framstilling av problemformulering, utledninger, simuleringer, vurderinger, og konklusjoner, og muntlig presentere resultatene av et prosjekt klart og effektivt innan gitt tidsramme; og
- gjennomføre akademiske studier og skriftleg arbeid på ein ærleg og etisk måte, uten noko form for plagiering og upassande oppførsel i arbeidsoppgaver, prosjektartikler, og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Læringen foregår generelt som eit sjølvstudium med felles kollokvie-samlinger der relevante temaer blir diskutert mellom emnets studenter og vitenskapelige ressurser. Emnet blir gitt kvart studieår, med oppstart i høstsemesteret, dersom nok studenter er oppmeldte. Nokre semester vil emnet bli undervist på tradisjonelt vis av inviterte gjesteforelesere, med tradisjonelle forelesninger, øvinger, og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport/artikkel

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir avtalt ved starten av semesteret basert på definert tema eller organiserte gjesteforelesninger.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Marin kybernetikk
  • Marin driftsteknikk
  • Marint maskineri
  • Marine konstruksjoner
  • Marin hydrodynamikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU