Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship. Palgrave Macmillan. 2016. ISBN 978-1-137-51741-8.
  • Folkvord, Ingvild; Ringrose, Priscilla; Thowsen, Ingfrid. (2012) Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0030-9.
  • Mårtensson, Ulrika; Bailey, Jennifer Leigh; Ringrose, Priscilla; Dyrendal, Asbjørn. (2011) Fundamentalism in the Modern World. Volume 1. I.B. Tauris. 2011. ISBN 978-1-84885-330-0.
  • Mårtensson, Ulrika; Bailey, Jennifer Leigh; Ringrose, Priscilla; Dyrendal, Asbjørn. (2011) Fundamentalism in the Modern World. Volume 2. I.B. Tauris. 2011. ISBN 978-1-84885-331-7.
  • Ringrose, Priscilla. (2006) Assia Djebar: In Dialogue with Feminisms. Rodopi. 2006. ISBN 90-420-1739-2.

Del av bok/rapport

  • Skotnes, Christian Engen; Ringrose, Priscilla. (2021) Problematisk integrering i en norsk småby: fortellinger om konflikt og samfunnsbygging. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.
  • Ringrose, Priscilla; Stubberud, Elisabeth. (2019) Starry starry night. Fantasies of homogeneity in documentary films about Kvens and Norwegian-Pakistanis. Undoing Homogeneity in the Nordic Region: Migration, Difference and the Politics of Solidarity..
  • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Paid Migrant Domestic Labour, Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.
  • Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Ringrose, Priscilla. (2016) Preface. Paid Migrant Domestic Labour in a Changing Europe. Questions of Gender Equality and Citizenship.