course-details-portlet

FRA3111 - Spesialiseringsemne i fransk litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Ett til to franske litterære verk studeres gjennom flere ulike perspektiver, for eksempel: tematiske, retoriske, fortellertekniske, litteraturhistoriske. Dette kan også innebære å studere verket/verkene gjennom adaptasjoner, som film, tegneserier, eller andre litterære verk basert på originalteksten(e). Momenter som tekstenes kultur- og litteraturhistoriske kontekst, idéinnhold og sjangermessige tilhørighet vil stå sentralt. Emnet legger samtidig vekt på fagkritisk refleksjon.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
-har utvidet kunnskap om fransk litteratur og kan anvende ulike analytiske perspektiver på litterære tekster
-har dybdekunnskap om ett til to sentrale verk i fransk litteraturhistorie
-kan diskutere forholdet mellom ulike tekster på fransk, med en kritisk tilnærming til tekstene
-behersker akademisk fremstilling på fransk muntlig og skriftlig
-har evne til å strukturere og formulere ideer klart og innsiktsfullt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar. Undervisningen gis i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Obligatoriske aktiviteter:
1 muntlig presentasjon på 15 minutter over en selvvalgt problemstilling i tilknytning til pensum
1 skriftlig innlevering på ca. 800 ord: et resymé av en pensumartikkel der artikkelens oppbygning og argumentasjon vektlegges. Oppgaven skal også inneholde en avsluttende kritisk del der artikkelens styrker og svakheter diskuteres.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (15 minutter)
  • 1 skriftlig arbeid (800 ord)

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen (3 uker) over et oppgitt emne.
Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Noe studiemateriell vil bli utdelt i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU