Bakgrunn og aktiviteter

Er fødd i Estland i Tartu. 2006 tok jeg doktorgrad i sosialpolitikk og forvaltning ved Tartu Universitet. Siden 2007 september har jeg vart ansatt ved ISH.

Er fødd i Estland i Tartu. Mellom 1985-1990 studerte jeg historie ved Universitet i Tartu og er utdannet som historielærere. Begynnelse av 90tal flyttet jeg til Stockholm for å studere på Socalhögskole ved Stockholms Universitet som jeg avsluttet med mastergrad i 1997.

1997 startet jeg å undervise sosialt arbeid på bachelor og masternivå ved Tartu Universitet.  Jeg har deltatt på mange evalueringsprosjekter i Sosialdepartements regi i Estland.  Jeg har også jobbet som tolk og oversettere samt med voksen opplæring.  Mellom 2000-2006 har jeg vært gjesteforskere i Finland og i Norge.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nygård, Kristin; Kiik, Riina. (2013) NAV-mottaket – en arena for fagutvikling?. Fagutvikling i velferdstjenester.
  • Tronvoll, Inger Marii; Wangberg, Roar; Kiik, Riina. (2012) Kan filosofikurs styrke grunnlaget for brukermedvirkning hos unge sosialhjelpsmottagere?. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2011) Integrasjon mellom teori og praksis. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

Rapport/avhandling

  • Juberg, Anne; Kiik, Riina; Johansen, Per Erling. (2012) "Alt henger på boligen- vi får ikke gjort noe uten den": Sosialfaglige utfordringer blant ungdom ( 16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. 2012. ISBN 978-82-7570-266-9.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2011) Inger Marii Tronvoll 60 år - et festskrift. 2011.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2008) Studentenes møte med praksis- kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.