Bakgrunn og aktiviteter

Er fødd i Estland i Tartu.  Jeg tok 2006 doktorgrad i sosialpolitikk og forvaltning ved Tartu Universitet i Estland. Siden 2007 september har jeg vært ansatt ved NTNU. Har vært instituttleder på institutt for sosialt arbeid og helsvitenskap fra 1.august 2013 og fra 1. august 2017 på institutt for sosialt arbeid.

Mellom 1985-1990 studerte jeg historie ved Universitet i Tartu og er utdannet som historielærere. Begynnelse av 90tal flyttet jeg til Stockholm for å studere på Socialhøgskole ved Stockholms Universitet som jeg avsluttet med mastergrad i 1997.

1997 startet jeg å undervise sosialt arbeid på bachelor og masternivå ved Tartu Universitet.  Jeg har deltatt på mange evalueringsprosjekter i Sosialdepartements regi i Estland.  Jeg har også jobbet som tolk og oversettere samt med voksen opplæring.  Mellom 2000-2006 har jeg vært gjesteforskere i Finland og i Norge.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Skjefstad, Nina Schiøll; Kiik, Riina; Sandoval, Hugo. (2018) The role of social workers under neoliberal ideology at the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV). Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work. Current and Future Challenges.
  • Nygård, Kristin; Kiik, Riina. (2013) NAV-mottaket – en arena for fagutvikling?. Fagutvikling i velferdstjenester.
  • Tronvoll, Inger Marii; Wangberg, Roar; Kiik, Riina. (2012) Kan filosofikurs styrke grunnlaget for brukermedvirkning hos unge sosialhjelpsmottagere?. Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2011) Integrasjon mellom teori og praksis. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid.

Rapport/avhandling

  • Juberg, Anne; Kiik, Riina; Johansen, Per Erling. (2012) "Alt henger på boligen- vi får ikke gjort noe uten den": Sosialfaglige utfordringer blant ungdom ( 16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. 2012. ISBN 978-82-7570-266-9.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2011) Inger Marii Tronvoll 60 år - et festskrift. 2011.
  • Kiik, Riina; Moe, Anne. (2008) Studentenes møte med praksis- kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.
  • Moe, Anne; Kiik, Riina. (2008) Studentenes møte med praksis : kunnskapsutvikling i teori og praksis. 2008.