course-details-portlet

SARB8016 - Aktuelt emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet vil bli tilbudt med ujevne mellomrom og vil fokusere mot bestemte problemstillinger og metoder som av ulike grunner er særlig aktuelt. Tema, innfallsvinkel og emneansvarlig vil derfor kunne variere. Det blir laget en egen emnebeskrivelse for hver gang et konkret kurs tilbys under denne emnekoden. Emnet kan gå høst eller vår, men bare etter spesiell kunngjøring.

Læringsutbytte

Å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner i henhold til ny vitenskapelig kunnskap og analytisk refleksjon rundt det konkrete temaet som tilbys under emnekoden.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, skriftlig oppgave (essay), deltagerpresentasjoner og diskusjoner.

Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.

Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte og/eller Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet.

Emnet gjennomføres bare ved spesiell kunngjøring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, fremlegg av paper, kommentere andres paper

Mer om vurdering

Det skal skrives et essay på 4500-5000 ord som skal omhandle et fritt valgt tema innen emnets tematikk, og som kan (men må ikke) bygge bro over til egen avhandling.

En identisk versjon av eksamensbesvarelsen kan ikke brukes direkte inn i avhandlingen som en artikkel eller kapittel. En omarbeidet versjon av eksamensbesvarelsen kan inngå i avhandlingen.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Felles og individuelt valgt pensum. Felles pensum oppgis ved studiestart. Frist for innlevering av individuelt valgt pensum oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosialt arbeid
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU