course-details-portlet

TBA4260 - Islaster på arktiske konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Metoder og prinsipper for å beregne islaster og lastvirkning på arktiske marine konstruksjoner, både utskjærs og kystnære konstruksjoner. Både bunnfaste og flytende kostruksjoner blir behandlet.

Emnet er delt inn i 4 deler:

a) Islaster og lastvirkning på skip og flytende konstruksjoner, inkludert hydrodynamiske effekter

b) Islaster og lastvirkning på bunnfaste konstruksjoner, i særdeleshet dynamiske effekter

c) Iskrefter fra skrugarder

d) Skalerte bassengtester for arktiske konstruksjoner og skip

Det vil bli gitt en kort innføring i relevant isbeskrivelse, grundig beskrivelse av forutsetninger for de ulike modellene, inkludert isens deformasjonsmønster og interaksjon med konstruksjonen.

Både enkle ingeniørmodeller og avanserte modeller blir diskutert og beskrevet.

Et vesentlig punkt er hvordan isens oppførsel påvirker konstruksjonens oppførsel på en annen måte enn ved bølge og vindlaster.

Læringsutbytte

Studenten skal ha generell kompetanse og kunnskap om:

 • Standard metoder for å beregne krefter fra is på flytende og faste arktiske konstruksjoner, både utaskjærs og kystnære konstruksjoner.
 • Grunnleggende forutsetninger og begrensninger for Standard metodene.
 • Avanserte modeller for estimering av last og lastvirkning fra det marine arktiske miljøet.
 • Prinsipper og praktiske løsninger for skalerte basseng tester med is

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Forkunnskapskrav

Matematikk, statistikk og mekanikk tilsvarende 3 årig bygg, maskin eller marinteknisk utdanning.

Kursmateriell

Kompendier og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin byggteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Havbruk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Betongkonstruksjoner
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Marine konstruksjoner
 • Geoteknikk
 • Marin teknologi
 • Marin hydrodynamikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 19.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 20
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU