TBA4260 - Islaster på Arktiske konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Metoder og prinsipper for å beregne islaster og lastvirkning på arktiske marine konstruksjoner, både utskjærs og kystnære konstruksjoner. Både bunnfaste og flytende kostruksjoner blir behandlet.
Emnet er delt inn i 4 deler: a) Islaster og lastvirkning på flytende konstruksjoner, inkludert hydrodynamiske effekter b) Islaster og lastvirkning på bunnfaste konstruksjoner, i særdeleshet dynamiske effekter c) Iskrefter fra skrugarder, og d) Skalerte bassengtester for arktiske konstruksjoner og skip. Det vil bli gitt en kort innføring i relevant isbeskrivelse, grundig beskrivelse av forutsetninger for de ulike modellene, inkludert isens deformasjonsmønster og interaksjon med konstruksjonen. Både enkle ingeniørmodeller og avanserte modeller blir diskutert og beskrevet. Et vesentlig punkt er hvordan isens oppførsel påvirker konstruksjonens oppførsel på en annen måte enn ved bølge og vindlaster.

Læringsutbytte

Studenten skal ha generell kompetanse og kunnskap om:
- Standard metoder for å beregne krefter fra is på flytende og faste arktiske konstruksjoner, både utaskjærs og kystnære konstruksjoner.
- Grunnleggende forutsetninger og begrensninger for Standard metodene.
- Avanserte modeller for estimering av last og lastvirkning fra det marine arktiske miljøet.
- Prinsipper og praktiske løsninger for skalerte basseng tester med is

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Matematikk, statistikk og mekanikk tilsvarende 3 årig bygg, maskin eller marinteknisk utdanning.

Kursmateriell

Kompendier og artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 12.12.2017 15:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.