course-details-portlet

TBA4292 - Marin byggteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Avanserte emner og metoder innen Marin Byggteknikk blir presentert, diskutert og anvendt. Emnet konsentrerer seg om avanserte forskningsbaserte emner og ny utvikling innen Marin Byggteknikk. Studentene skal være i stand til å lese litteraturen på en kritisk måte samt å bidra aktivt i presentasjon av emner i kollokvier. Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved gruppe for Marin Byggteknikk.

Læringsutbytte

Studentene skal utvikle kunnskaper, kompetanse og evner til å løse kompliserte teknologiske problemstillinger innen Marin Byggteknikk, samt å kritisk vurdere vitenskapelig materiale.

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt.
 • Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Måle og analysere miljødata
 • Vurdere og bestemme påkjenning på byggverk påkjent fra bølger, is, strøm og/eller vind.
 • Vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling
 • Gjennomføre Monte-carlo simulering
 • Utføre vanlig tidsserieanalyse.

Generell kompetanse

Studenten har:

 • Grunnlaget for å vurdere ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling.
 • Kompetanse til å kunne kombinere fysiske målinger i felt/lab og/eller resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som kollokvier, laboratorieundervisning og som ledet selvstudium, eventuelt med øvingsoppgaver inkludert.

Kursmateriell

Kompendier, utvalgte rapporter og vitenskapelige artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4556 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havnebygging
 • Marin byggteknikk
 • Offshore teknologi
 • Havbølgefysikk
 • Kystteknikk
 • Arktisk teknologi
 • Konstruksjonsmekanikk
 • Marin hydrodynamikk
 • Marine fag
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU