course-details-portlet

BA8402 - Ismekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer E
Rapport 40/100

Faglig innhold

Kurset omhandler oppbyggingen av is på molekylært nivå, vekst og klassifisering av is. Reologiske egenskaper til is beskrives, tøyning-spenningsrelasjoner, temperatureffekter and bruddmekanisk oppførsel. Isforhold i kalde farvann som er av interesse for oljeindustrien beskrives. Videre belyses samvirke is-konstruksjon med vekt på analytisk, empirisk og numerisk beregning av last fra sjøis på faste og flytende konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne vurdere egenskapene til is som materiale og gjøre beregninger av lastene fra is på konstruksjoner i ulike isbefengte områder.Kunnskaper:Kandidaten skal ha kunnskap om:- Ulike isforekomster- Karakteristika til de ulike isforekomstene- Isfysikk- Klassisk ismekanikk- Bruddmekanikk for is- Materialmodellering av is- Type konstruksjoner som benyttes is- Mekanismer som forårsaker vibrasjoner i konstruksjoner utsatt for isFerdigheter:Kandidaten skal kunne:- Gjøre islastberegninger vha. numeriske verktøy- Foreta vurderinger av islaster basert på fysisk testing i istank- Vurdere bruk av fullskala data i istesting- Foreslå konstruksjonsutforming for reduksjon av islaster og vibrasjoner forårsaket av isGenerell kompetanse:Kandidaten har:- Generell kunnskap om isfysikk og ismekanikk- Generell kompetanse som kan benyttes til design av offshore konstruksjoner i isbefengte områder

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en forelest del og en prosjektdel. Prosjektarbeidet skal lede til en rapport som teller 40 % av eksamen. Rapporten skal levers senest en uke før eksamen. Spørsmål fra rapporten kan stilles på eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Løset, S. , K. Shkhinek and K.V. Høyland (1998): Ice Physics and Mechanics, NTNU, 100 p.Noen kapitler fra Sanderson, T.J.O. (1988): Ice mechanics.CAN/CSA-SA471-92. Appendix E: Determination of ice loads, pp. 60-80.Diverse papers.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB7935 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 40/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
15.12.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 E 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU