course-details-portlet

TT8308 - Doktorgradsseminar i akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte emner på videregående nivå.

Læringsutbytte

Emnet omfatter utvalgte temaer på doktorgradsnivå og tilpasses kandidatenes
behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan ved den enkelte
gjennomføring.

Kunnskap:
--------------
Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen
temaet/temaene for den enkelte gjennomføring. Innholdet skal være i
kunnskapsfronten innen sitt område og gi ett grunnlag for kandidatens
analytiske og/eller konstruktive arbeid. Spesifikke kunnskapsmål for den
enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

Ferdighet:
-------------
Kandidaten skal trenes i å aktivt anvende emnets tema i analytisk og/ eller
konstruktivt arbeid, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert
kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte
gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

Generell kompetanse:
-----------------------------
Sålangt relevant skal kandidaten kunne sette emnets tema inn i en bredere
teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst. Kandidaten
skal være kjent med etisk problemstillinger knytet til temaene. Eventuelle
spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og
godkjennes av IEs-FU.Forkunnskapskrav

Mastergrad i akustikk eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teleteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU