course-details-portlet

TTT4181 - Oppdag akustikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 2 15/100
Oppgave 1 15/100
Muntlig eksamen 70/100 20 minutter C

Faglig innhold

Dette er et introduksjonskurs i akustikk. Fokus er på fluid (både gasser og væsker). Hele spekteret av akustikk tas hensyn til, fra infralyd til ultralyd.

 • Oscillatorer og klumpede systemer
 • Strenger og stenger (langsgående bølger)
 • Bølgeligninger og deres løsninger
 • Lydgenerering, utstråling og mottagelse
 • Refleksjon og transmisjon
 • Rør og resonatorer
 • Rom og bølgeledere
 • Høyfrekventtilnærminger, geometrisk akustikk og diffusfelt
 • Lyddemping innenfor medium og refraksjon
 • Introduksjon til diffraksjon og spredning
 • Introduksjon til bevegelige kilder og bevegelige væsker
 • Introduksjon iil ulinear akustikk

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har

 1. Dyptgående teoretiske grunnlag for generering, utbredelse og demping og mottagelse av akustiske bolger i fluider (både gaser og væsker) for grunnleggende geometrier og systemer.
 2. Inngående kunnskap om diffraksjon, aeroakustikk, ulineare bølger.

Ferdigheter:

Studenten

 1. kan analysere oppførselen til akustiske systemer som er kompatible med analytiske tilnærminger
 2. vet hvordan man tar opp kalibrerte akustiske signaler
 3. har en første erfaring med numerisk simulering av akustiske bølgefenomener

Generell kompetanse: Emnet gir erfaring i analyse og modellering av fysiske systemer med analytiske tilnærminger, i bruk av måleutstyr, i programmering av numeriske metoder, og i rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Eksperimenter
 • Feltmålinger
 • Teoretiske øvelser
 • Labmålinger
 • Simuleringer

Obligatoriske aktiviteter

 • Teoretiske øvinger

Mer om vurdering

Studenten skal levere minst 4 av 6 arbeidskrav i løpet av semesteret. Hvert arbeidskrav består av teoretiske øvinger som tilsvarer materiale som er presentert i forelesning, og som hjelper å forberede seg for eksamen.

Oppgave 1 handler om feltmålinger som gjennomføres av studenter i små grupper. Målingene gir grunnlag til analyse og individuell rapport som leveres med kalibrerte lydopptak.

Oppgave 2 består av implementering av en enkel numerisk metode som blir brukt til å simulere ulike akustiske fenomener.

Ved gjentak må hele emnet gjentas. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kunnskaper i matematikk (TMA4101, TMA4106, TMA4111, TMA4116) og fysikk (TFY4115) tilsvarende 1. og 2. årskurs ved Studieprogram for elektronikk.

Nødvendig akustisk basisteori vil bli undervist i kurset.

Kursmateriell

Garrett, S. L. (2020). Understanding Acoustics - An experimentalist’s view on sound and vibration. Springer-Verlag. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-44787-8

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4180 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Generell fysikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 1 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU