course-details-portlet

TTT4180 - Teknisk akustikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gir det teoretiske grunnlaget for akustiske beregninger med vekt på analytiske metoder. Spesielt blir det gjennomgått: enkle svingende system, vibrasjon av strenger, bjelker, membraner og tynne plater, grunnlaget for den akustiske bølgeligningen og løsninger av denne, refleksjon, transmisjon, refraksjon og avstråling av akustiske bølger. Lyd i lukkete rom og kanaler. Introduksjon til rom- bygnings- og miljøakustikk. Introduksjon til bruk av numeriske metoder for beregning av akustiske felt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har
(1) Dyptgående teoretiske grunnlag for generering, utbredelse og demping og mottagelse av lyd og mekaniske vibrasjoner.
(2) Inngående kunnskap om hvordan man kan bruke generell akustisk teori til vanlige praktiske anvendelser.

Ferdigheter:
Studenten kan
(1) dimensjonere og analysere svingende mekaniske system som masse/fjær kombinasjoner, vibrerende strenger og vibrerende plater.
(2) kjenne og vurdere enkle beregningsmetoder for praktisk regulering av lyd i rom og kanalsystemer.
(3) beregne lydrefleksjon og -transmisjon gjennom flerlags strukturer.
(4) vurdere tiltak mot uønsket lyd.

Generell kompetanse:
Emnet gir erfaring i bruk av teoretisk/matematisk kunnskap til løsning av praktiske ingeniøroppgaver.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2085 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 05.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU