course-details-portlet

TTT4170 - Audioteknologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er en videreføring i akustikk for anvendelser innen elektroakustikk og audiosignalbehandling. Det skal gi grunnlag for å forstå prinsippene bak forskjellige lydgjengivelsefromater, som binauralteknikk, og lydfeltsbaserte formater, såvel som andre audiorelaterte signalbehandlingsanvendelser som direktivet mikrofon-arrayer. Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i måleteknikk innen elektroakustikk. Temaer er: akustisk måleteknikk, signalbehandling relatert til elektroakustikk, lydutstråling og -spredning relatert til elektroakustisk, elektroakustiske omvandlare og elektriske analogier for analyse av mekaniske og akustiske systemer, retningshørsel, og grunnlaget og prinsippene for lydopptak og lydgjengivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har: - dyptgående kunnskap om teori for lydutstråling, refleksjon, diffraksjon og spredning - dyptgående kunnskap om elektroakustiske omvandlere - grundig kunnskap om måleteknikker og relatert signalbehandling innen elektroakustikk - god kunnskap om forskjellige lydopptaks og -reproduksjonssystemer Ferdigheter: Studenten kan: - analysere og designe koblete elektriske/mekaniske/akustiske systemer, spesielt mikrofoner og høyttaler - utføre og analysere impulsresponsmålinger innen elektroakustikk Generell kompetanse: Kandidaten kan: - utarbeide klare og tydelige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige rekneøvinger, obligatoriske teoretiske øvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av emnet kan tidligere resultat fra labrapport gjenbrukes, så lenge den ikke er eldre enn 3 år.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2060 7.5
TT3010 3.7 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU