course-details-portlet

TTT4170 - Audioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er en videreføring i akustikk for anvendelser innen elektroakustikk og audiosignalbehandling. Det skal gi grunnlag for å forstå prinsippene bak forskjellige lydgjengivelsefromater, som binauralteknikk, og lydfeltsbaserte formater, såvel som andre audiorelaterte signalbehandlingsanvendelser som direktivet mikrofon-arrayer. Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i måleteknikk innen elektroakustikk. Temaer er: akustisk måleteknikk, signalbehandling relatert til elektroakustikk, lydutstråling og -spredning relatert til elektroakustisk, elektroakustiske omvandlare og elektriske analogier for analyse av mekaniske og akustiske systemer, retningshørsel, og grunnlaget og prinsippene for lydopptak og lydgjengivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har: - dyptgående kunnskap om teori for lydutstråling, refleksjon, diffraksjon og spredning - dyptgående kunnskap om elektroakustiske omvandlere - grundig kunnskap om måleteknikker og relatert signalbehandling innen elektroakustikk - god kunnskap om forskjellige lydopptaks og -reproduksjonssystemer Ferdigheter: Studenten kan: - analysere og designe koblete elektriske/mekaniske/akustiske systemer, spesielt mikrofoner og høyttaler - utføre og analysere impulsresponsmålinger innen elektroakustikk Generell kompetanse: Kandidaten kan: - utarbeide klare og tydelige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige rekneøvinger, obligatoriske teoretiske øvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2060 7.5
TT3010 3.7 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 C 05.06.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
Vår ORD Labrapport 25/100

Innlevering
28.04.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU