TTT4170 - Audioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er en videreføring i akustikk for anvendelser innen rom- og elektroakustikk. Det skal gi grunnlag for å forstå hvordan lyd oppfattes i rom og for å forstå prinsippene bak ulike lydoverføringssystemer. Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i måleteknikk innen rom- og elektroakustikk.

Temaer er: Lydutbredelse, -utstråling, -spredning og -absorpsjon innen rom- og elektroakustikk. Retningshørsel og grunnlag for persepsjonsbasert koding av lydsignaler, omvandlere og teknikker for lydopptak og lydgjengivelse, elektriske analogier for mekaniske og akustiske systemer, romakustikk, akustisk måleteknikk, signalbehandling for mikrofonarrayer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Å få en grunnleggende forståelse av:
- Lydfelter i rom.
- Elektroakustiske omvandlere og tilhørende signalbehandling.
- Måleteknikk i rom- og elektroakustikk.
- Oppfattelsen av lyd i rom.

Ferdigheter:
Å bli istand til å:
- Prediktere, måle og analysere lydfelter i rom.
- Analysere elektroakustiske omvandlere, og gjøre grunnleggende høyttalerdesign.
- Analysere hvordan lydfelt i rom vil oppfattes av en lytter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige rekneøvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og laboratorieoppgaver 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2060 7.5
TT3010 3.7

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 22.05.2019 15:00 SL274 , SL111 blå sone
Vår ORD Arbeider 25/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 C
Sommer UTS Arbeider 25/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.