course-details-portlet

TTT4170 - Audioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er en videreføring i akustikk for anvendelser innen rom- og elektroakustikk. Det skal gi grunnlag for å forstå hvordan lyd oppfattes i rom og for å forstå prinsippene bak ulike lydoverføringssystemer. Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i måleteknikk innen rom- og elektroakustikk.

Temaer er: Lydutbredelse, -utstråling, -spredning og -absorpsjon innen rom- og elektroakustikk. Psykoakustiske aspekter ved lytting I rom. Retningshørsel og grunnlag for teknikker for lydopptak og lydgjengivelse, elektriske analogier for mekaniske og akustiske systemer, romakustikk, akustisk måleteknikk, signalbehandling relatert til elektroakustikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- inngående kunnskap om teoretiske modeller for lydfelt i rom
- dyptgående kunnskap om teori for lydutstråling, refleksjon, spredning og absorpsjon
- god kunnskap om hvordan forskjellige elektroakustiske omvandlere fungerer
- god kunnskap om det psykoakustiske grunnlaget for lytting i rom
- spesiell kunnskap om måleteknikker og relatert signalbehandling innen elektroakustikk
- grunnleggende kunnskap om forskjellige lydopptaks og -reproduksjonssystemer

Ferdigheter:
Studenten kan:
- prediktere, måle og analysere lydfelter i rom
- analysere og designe koblete elektriske/mekaniske/akustiske systemer, spesielt mikrofoner og høyttaler
- analysere hvordan lyd I rom vil oppfattes av en lytter
- utføre og analysere impulsresponsmålinger I rom- og elektroakustikk

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- utarbeide klare og tydelige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige rekneøvinger, obligatoriske teoretiske øvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver
  • Teoretiske øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og laboratorieoppgaver 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2060 7.5
TT3010 3.7 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 28.05.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU