course-details-portlet

TTT4170 - Audioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 75/100

Faglig innhold

Emnet er en videreføring i akustikk for anvendelser innen elektroakustikk og audiosignalbehandling. Det skal gi grunnlag for å forstå prinsippene bak forskjellige lydgjengivelsefromater, som binauralteknikk, og lydfeltsbaserte formater. Gjennom laboratorieøvinger skal studentene tilegne seg ferdigheter i måleteknikk innen elektroakustikk.

Temaer er: akustisk måleteknikk, signalbehandling relatert til elektroakustikk, lydutstråling og -spredning relatert til elektroakustisk, elektroakustiske omvandlare og elektriske analogier for analyse av mekaniske og akustiske systemer, retningshørsel , og grunnlaget og prinsippene for lydopptak og lydgjengivelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har:
- dyptgående kunnskap om teori for lydutstråling, refleksjon, diffraksjon og spredning
- dyptgående kunnskap om elektroakustiske omvandlere
- grundig kunnskap om måleteknikker og relatert signalbehandling innen elektroakustikk
- god kunnskap om forskjellige lydopptaks og -reproduksjonssystemer

Ferdigheter:
Studenten kan:
- analysere og designe koblete elektriske/mekaniske/akustiske systemer, spesielt mikrofoner og høyttaler
- utføre og analysere impulsresponsmålinger innen elektroakustikk

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- utarbeide klare og tydelige rapporter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige rekneøvinger, obligatoriske teoretiske øvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver
  • Teoretiske øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen 75% og laboratorieoppgaver 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2060 7.5
TT3010 3.7 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 75/100 18.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 75/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU