course-details-portlet

TTT4295 - Akustikk signalbehandling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 30/100
Muntlig eksamen 70/100 30 minutter D

Faglig innhold

Emnet er et introduksjonskurs med fokus på grunnleggende verktøy som brukes i akustikk for analyse av analoge/digitale signaler. Følgende grunnleggende teman vil bli dekket i detalj: Tids- og frekvensdomeneanalyse, systemkarakterisering, Hørselens grunnleggende funksjoner, array-signalbehandling, prinsipper for lydsyntese, maskinlæring brukt for klassifisering av akustiske signaler.

Disse temana er fundamentale og brukes i et bredt spekter av anvendelser innen akustikk: akustiske målinger, musikksyntese, lyd i VR, lydgjengivelseteknikker, fjernmåling, lydbasert klassifisering av dyr.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal ha 1) et dyptgående kunnskap om de teoretiske begrepene for behandling av signaler og systemer; 2) en grunnleggende forståelse av de ulike prinsippene som brukes for vanlige praktiske anvendelser innen akustikk; 3) en grunnleggende forståelse av analyse og modellering av akustiske signaler.

Ferdigheter: Studentene kan(1) velge passende signalbehandlingsteknikker for signalanalyse eller systemkarakterisering; (2) implementere valgte teknikker i programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger og lab oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Et visst antall obligatoriske øvelser må leveres. Antall og innleveringsfrister oppgis ved semesterstart

Muntlig eksamen vil bidra med 70 % og lab oppgave 30 % av sluttkarakteren.

Ved gjentak av emnet, må alle delvurderinger tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i matematikk tilsvarende 1. og 2. år på ELSYS, signalbehandling, og fysikk eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Labrapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU