Bakgrunn og aktiviteter

Aktuelle fagbøker / håndbøker:

Forskningsinteresser:

 • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Innovasjon i etablerte virksomheter
 • Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)
 • Endringsledelse, organisasjonskultur
 • Interesse for narrative tilnærminger, tverrfaglighet og forskningsformidling

Forskningsgrupper: 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

Andre

 • Amundsen, Oscar. (2021) Forbedringsarbeid gjennom medarbeidere. Webinar St.Olav Hospital, for tillitsvalgte, verneombud og kvalitetssfolk . St. Olavs Hospital, avdeling for driftsservice; 2021-03-04.
 • Amundsen, Oscar. (2021) Hvordan lykkes med endringsledelse?. Ledelse av pasientsikkerhet . Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; Webinar. 2021-03-18.
 • Hammernes, Cecilie; Amundsen, Oscar. (2020) For å lykkes med endringsprosesser er det viktig at lederen ikke bare overkjører medarbeiderne. Ledernytt [Fagblad]. 2020-06-04.
 • Høglund, Anders; Amundsen, Oscar. (2020) Podkast: Fagpokpodden. Intervju med Oscar Amundsen om boken "Medarbeiderdrevet innovasjon". Fagbokpodden [Radio]. 2020-07-01.
 • Amundsen, Oscar. (2019) En arbeidsplass som fremmer innovasjon blant ansatte. Lederkurs for teknisk-administrative ledere . HR- og HMS-avdelingen NTNU; Scandic Lerkendal. 2019-11-12 - 2019-11-19.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Hvordan inkludere medarbeidernes ideer, kunnskap og erfaring på en mer systematisk måte for å skape utvikling?. SU-fakultetets fagdag for administrasjonen . SU-fakultetet; Scandic Lerkendal. 2019-04-04.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Innovasjon og tjenestedesign. Kompetansedager, Universitetskommune 3.0. . Friskliv og mestring, Trondheim kommune; Statens hus. 2019-08-29.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Kulturelle kjennetegn på organisasjoner som lykkes med endring og utvikling. Samling for teknisk-administrativt ansatte ved HF-fakultetet . Det humanistiske fakultet ved NTNU; 2019-05-10.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Medarbeiderdrevet innovasjon i kollektivtrafikkbransjen?. Ledersamling i Kollektivtrafikkforeningen . Kollektivtrafikkforeningen; Oslo. 2019-04-24.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Medarbeideren som kilde til innovasjon i virksomheten. Hva sier forskingen?. Arbeidsmiljøuken ved St.Olav . St.Olavs hospital HF; 2019-04-09.
 • Amundsen, Oscar. (2019) Organisasjonsutvikling, endringsprosesser og medarbeiderdrevet innovasjon. Forskerforbundets vårseminar . FFTA Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-adm; Stavanger. 2019-04-01.
 • Hammernes, Cecilie; Amundsen, Oscar. (2019) Motstand som kunnskapskilde i endringsprosesser. Ledernytt [Fagblad]. 2019-11-01.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Bedre bruk av medarbeidernes kunnskap og erfaringer i innovasjonsarbeidet. Årskonferanse om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-konferansen) . IA-rådet / NAV arbeidslivssenter; 2018-09-20.
 • Amundsen, Oscar. (2018) De ansatte er en viktig kilde til utvikling, men blir ofte undervurdert. Idebanken.org [Internett]. 2018-02-28.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Forankring av planlagte organisasjonsendringer. Samling i faggruppen Sintef digital . Sintef teknologi og samfunn; Sintef. 2018-05-31.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Hva kan medarbeiderdrevet innovasjon gi din arbeidsplass?. Idebanken.org [Internett]. 2018-03-09.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Kjennetegn på organisasjoner som er gode på endring og utvikling. Direktoratet for arbeidstilsynet - Kvikk-lunsj . Direktoratet for arbeidstilsynet; 2018-04-25.
 • Amundsen, Oscar. (2018) Medarbeiderdrevet innovasjon. Hva er det, og hvordan fungerer det?. Landskonferanse for tillitsvalgte Akademikerne NAV . Akademikerne; 2018-06-05.
 • Amundsen, Oscar. (2018) The approach to innovation in the project #Learning Life. Discussion of criteria and concrete innovations. Meeting in International Expert Panel (IEP) . OsloMet; Campus Pilestredet. 2018-06-13.
 • Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Eikeland, Olav; Gabrielsen, Ida Malén; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Employee-Driven Innovation as Lifelong Learning/Medarbeiderdrevet innovasjon som livslang læring. Paper session. WORK 2017 - Work and labor in the digital future. . University of Turku; Turku. 2017-08-16 - 2017-08-18.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Innovasjon gjennom bred medvirkning. Trondheim kommune ; 2017-02-28 - 2017-03-01.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Innovasjon gjennom bred medvirkning. Frøya kommune ; 2017-01-17.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Kultur for læring i organisasjoner. LOS-stevnet 2017 . LOS Norge; Scandic Lerkendal. 2017-09-28.
 • Amundsen, Oscar. (2017) Skaper ledere endringskynisme?. Forskerforbundets OU-konferanse . Forskerforbundet på Nasjonalbiblioteket; Leangkollen hotell Asker. 2017-09-27.
 • Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Gabrielsen, Ida Malén; Johansen, Else Marie; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Medarbeiderdrevet innovasjon som integreringspunkt og katalysator for læring og utviklingsarbeid i organisasjoner. NEON-konferansen 2017 . NEON / NORD Universitet; Bodø. 2017-11-21 - 2017-11-23.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2017) Podcast: NTNUs ledelsespodcast - Endringsledelse. HR/HMS-avdelingen NTNU. 2017.
 • Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Amble, Nina; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2017) Developing A Handbook To Promote Innovation In Municipal Care. IACB & ICE . Clute Institute; San Diego, California. 2017-03-12 - 2017-03-16.
 • Stiklestad, Sigrun Saur; Amble, Nina; Rismark, Marit; Amundsen, Oscar; Waaler, Solveig; Eikeland, Olav. (2017) The importance of reflection in employee-driven innovation in municipal care work. Work 2017 - Work and labor in the digital future. . University of Turku; Turku. 2017-08-16 - 2017-08-18.
 • Amble, Nina; Amundsen, Oscar; Eikeland, Olav; Rismark, Marit; Stiklestad, Sigrun Saur; Waaler, Solveig. (2016) Å brobygge eller integrere? ’Læringslivet’ som (be)grep for bedre sammenheng mellom teoretisk og praktisk organisasjons- og ledelseskunnskap. NEON-konferansen 2016 . NEON; Tromsø. 2016-11-22 - 2016-11-24.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Hva kan vi lære av andres erfaringer med endringsarbeid?. Dagskonferanse for NTL ; 2016-02-19.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Hva kjennetegner innovative organisasjoner?. Kantegadagen 2016 . Kantega; Trondheim. 2016-08-31.
 • Amundsen, Oscar. (2016) Innovasjon i etablerte organisasjoner: Kulturelle kjennetegn på de beste virksomhetene. Innovasjonsseminar Atmel Norway, Microchip Technology . Atmel Norway, Microchip Technology; 2016-03-17.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Hva er det som skaper medarbeiderdrevne innovasjons- og forbedringsprosesser?. Høstkonferansen 2015 . Næringsforeningen i Trondheim / Trøndelag Personalforum; Frimurerlosjon. 2015-11-23 - 2015-11-23.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Innovasjon: Hva kjennetegner de beste virksomhetene?. ITS21 - Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century ; 2015-06-03 - 2015-06-04.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Innovasjonsarbeid og innovasjonskultur. Frokostmøte Midtnorsk Innovasjonsnettverk (MIN) . Midtnorsk Innovasjonsnettverk (MIN); SINTEF Teknologi og samfunn. 2015-11-24.
 • Amundsen, Oscar. (2015) Statoil: Kostnadskutt, omstilling og intern entusiasme. Ukeavisen ledelse [Avis]. 2015-11-06.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe. (2015) Innovasjon i etablerte organisasjoner - boklansering. Medlemsmøte Innovation Forum Norway ; DNV - GL Det Norske Veritas, Høvik. 2015-01-28.
 • Amundsen, Oscar. (2014) Om innovasjonskultur og MDI. Regionkonferanse for NiTO Trøndelag . NiTO; Trondheim. 2014-04-26.
 • Amundsen, Oscar. (2014) Understrømmer i endringsarbeid. Det relevante museum . Museene i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2014-10-20.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Innovasjonskultur. Medarbeiderdrevet innovasjon i etablerte organisasjoner. Oktoberkonferansen - NiTO . Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon; 2013-10-05.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Møter er lønnsomme. Bergensavisen [Avis]. 2013-04-10.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Nordisk forskingsprogram om MDI. Forskning for mer ekstensiv utnyttelse av et nordisk varig konkurransefortrinn. Divisjonsstyremøte i Norges forskningsråd . NFR; Oslo. 2013-06-12.
 • Amundsen, Oscar. (2013) Organisasjon og endring. Begrensninger og muligheter. Det relevante museum . Kulturrådet - MiST m.fl; 2013-10-07.
 • Amundsen, Oscar. (2012) Paneldebatt om innovasjon i offentlig sektor på Kommunedagene 2012. Kommunedagene 2012 . KS -Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon; Oslo. 2012-02-13 - 2012-02-13.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe. (2012) MDI i Norge (medarbeiderdrevet innovasjon). Workshop om medarbeiderdrevet innovasjon i Norden ; 2012-11-28 - 2012-11-29.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Bedre kvalitet i endringsarbeidet. Ledersamling . Trondheim parkering; 2011-09-05 - 2011-09-05.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Fallgruver i endringsarbeid.Og en strategi for bedre forankring av utviklings- og endringsprosesser. Prosessledelse i samfunn og organisasjoner . Utviklingskompetanse AS; Bergen. 2011-11-03 - 2011-11-03.
 • Amundsen, Oscar. (2011) Forankret endring. Hva kan vi lære av andres erfaringer med endringsarbeid i organisasjoner?. Personaldag for ansatte i Trondheim kommune, EVO . Trondheim kommune, Enhet for voksenopplæring; 2011-08-18 - 2011-08-18.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe Berg. (2011) Medarbeiderdrevet innovasjon - virker det og hva er beste praksis?. Innovasjon i offentlig sektor - hvor går forskningen i Norge, Sverige og Danmark? . KS - kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisa; Oslo. 2011-12-14 - 2011-12-14.
 • Amundsen, Oscar; Aasen, Tone Merethe Berg. (2010) Innovation in Transdisciplinary and Heterogeneous Collaborations: Exploring new ways of Organizing Environment-friendly Energy Research. Combi 2010 ; Vantana - Helsinki. 2010-10-06 - 2010-10-09.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2009) Med ansatte i sentrum. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge [Avis]. 2009-01-15.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2009) Nyttige erfaringer fra endringsprosesser. Aktuelle arbeidsmiljøutfordringer (HMS Årskonferansen 2009) . HMS-faglig forum; Haugesund. 2009-05-07.
 • Amundsen, Oscar. (2009) Ledelse sett nedenfra. Ledersamling Bjugn og Ørland kommune . Sintef teknologi og samfunn; Trondheim. 2009-04-28 - 2009-04-28.
 • Amundsen, Oscar. (2009) Lederutfordringer: Endring sett fra ansatteperspektivet. Styremøte NTL . NTL - Norsk tjenestemannslag; Trondheim. 2009-01-23.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) - Fjernt frå praksis. NTNU-forskarar kritiske til omstillingsidear i arbeidslivet. Klassekampen [Avis]. 2008-09-27.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Advarer mot endringskynisme. Ukeavisen Ledelse [Avis]. 2008-09-12.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Endringskynisme. Organisasjonsendringers møte med praksis. Regional konferanse 2008 for Parat region midt . Parat region midt; Trondheim. 2008-06-11 - 2008-06-11.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond. (2008) Organisasjonsendring sett nedenfra. Seminar NAV Arbeidslivssenter . NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag; Trondheim. 2008-11-17 - 2008-11-17.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Endringskynisme og omstillingsprosesser. Overlegen, Tidskrift for Norsk overlegeforening [Avis]. 2008-10-06.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Intervju om endringskynisme / fagbokutgivelse. NRK P2 Dagsnytt Atten [Radio]. 2008-07-14.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Intervju om fagbokutgivelse. NRK Trøndelag [Radio]. 2008-07-16.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Narrative intervju som redskap i studiet av organisasjonskultur. NEON-konferansen 2008 . NEON / Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2008-11-25 - 2008-11-27.
 • Amundsen, Oscar. (2008) Omstillinger sett nedenfra. Konsekvenser for ansatte og virksomheten. HMS-konferanse . El & IT forbundet; Rica hotell Gardemoen Oslo. 2008-10-20 - 2008-10-21.
 • Stenøien, Jorun M; Amundsen, Oscar. (2008) Spare-part human beings: Blurring the borders between deafness and hearing. SHOT@50:LookingBeyond, Annual Conference of the Society for the History of Technology 2008 . Society for the History of Technology (SHOT); Lisboa. 2008-10-11 - 2008-10-14.
 • Amundsen, Oscar; Kongsvik, Trond Øystein. (2007) Endringskynisme. NEON konferansen 2007 . NEON Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; Trondheim. 2007-11-20 - 2007-11-22.
 • Amundsen, Oscar. (2006) Læring og næring. Etikk, marked og kultur i trafikkopplæringen. Forskningsdagene 2006, Etikk i trafikken . HiNT, Avdeling for trafikklærerutdanning; Stjørdal. 2006-09-28.
 • Amundsen, Oscar. (2004) Intervju om tverrfaglig avhandling. NRK [Radio]. 2004-01-21.
 • Amundsen, Oscar. (2003) Kommunikasjon og endring i organisasjoner. Personalseminar for Vox . Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet; Oslo. 2003-09-15 - 2003-09-16.
 • Amundsen, Oscar. (2003) Organisasjonsendring og medvirkning. Rådsmøte i Næringslivets idefond for NTNU . Næringslivets idefond for NTNU; Norsk Hydro, Oslo. 2003-04-24 - 2003-04-24.