Bakgrunn og aktiviteter

Dr.Ing. Ole Möystad M.Arch tiltrådte som professor ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst på NTNU (www.ntnu.edu/metamorphosis) i 2012. I årene 2011-2015 hadde han ansvar for fakultetets kontor ved Xi’an University of Architecture and Technology i Xi’an (www.xauat.edu.cn). Her etablerte han Sino-Norwegian Architecture Forum (www.SNAForum.com), som han ledet i samarbeid med XAUAT i Xi’an og Tsinghua University i Beijing ut 2015. I 2015 etablerte han The Urban Trigger Group, som han nå leder ved Metamorfose, NTNU. Urban Trigger Network består av forskere fra NTNU, TUDelft og Bartlett UCL. I 2016 var Möystad gjesteforsker ved TUDelft.

Möystad fikk sin M.Arch. ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1986. Etter å ha mottatt graden Dr. Ing. samme sted i 1994, fikk han full stilling som assistant professor (amanuensis) in Architecture and Urban Design ved American University of Beirut (www.aub.edu.lb). Her underviste, praktiserte og forsket han på hurtige endringer og urban reconstruction (http://almashriq.hiof.no/lebanon/900/910/919/beirut/greenline/). Senere var han knyttet til ETSAB, Barcelona og Universidade Autonoma de Lisboa som gjesteforeleser i PhD programmene deres 2005-8.

For opprettholde et realistsisk og pragmatisk grunnlag for sine forskningsinteresser har han alltid vært involvert i en eller annen form for arkitektonisk praksis. I 2006 etablerte han STUDIO hp AS sammen med M.Arch. PhD Hettie Pisters: www.STUDIOhp.as.

Hans forskningsinteresse, først etablert i doktorgradsarbeidet, handler om byen forstått som intelligent (eco-)system. Hovedfokus har alltid vært å forstå våre byggede omgivelser ikke primært som fysiske objekter, men som kognitiv prosess: hvordan vi former dem (fra initiering av prosjektet til konsept via design, konstruksjon og bruk) til hvordan omgivelsene former oss og vår forståelse av dem og av hverandre.

Etter å ha studert temaet teoretisk gjennom sitt doktorgradsarbeid, tilbragte han tre år i Beirut med å studere patologien til urbane omgivelse når de står under trykk av for store og for raske endringer. I senere år har han bearbeidet disse emnene videre i artikler og prosjekter, hele tiden med fokus på intelligens, mening og pragmatikk, på samspillet mellom ting og tanke har han jaktet på agentskap og triggere for urban endring og utvikling.

Han har nettop kommet ut med Cognition and the Built Environment, på Routledge, London/New York:

www.routledge.com/Cognition-and-the-Built-Environment/Moystad/p/book/9781138188365

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Møystad, Ole; Pisters, Hettie. (2010) Notodden Blueshus - utkast arkitektkonkurranse. STUDIO hp AS, Oslo. 2010.
  • Møystad, Ole; Pisters, Hettie; Ghilardi og Hellsten, akitekter. (2010) FutureBuilt Furuseth. STUDIO hp AS, Ghilardi og Hellsten Arkitekter. 2010.
  • Møystad, Ole; Pisters, Hettie. (2009) Vertical Landscape Urbanism. 'Scape Magazine, Wageningen, Nederland. 2009.

Bøker

  • Möystad, Ole. (2017) Cognition and the Built Environment. Routledge. 2017. ISBN 978-1-138-18836-5.
  • Möystad, Ole; Hansen, Geir K.; Andreassen, Thea Hougsrud; Nermo, Mads; Eklund, Tarjei Zakarias; Næss, Marius Hauland. (2015) Urban Trigger Group - Anthology 2005-2015 The Faculty of Architecture and Fine Art. 2015. ISBN 978-82-7551-119-3.

Del av bok/rapport

  • Möystad, Ole. (2015) What is an Urban Trigger?. Urban Trigger Group - Anthology 2005-2015 The Faculty of Architecture and Fine Art.
  • Møystad, Ole; Pisters, Hettie. (2014) Margarinfabrikken Kindergarten. New Children Play Facilities Design - World of the Child Heart.