course-details-portlet

AAR4851 - Urbane triggere

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Kurset vil gi en generell innføring i prosjektdrevet byutvikling: hva er et urbant triggerpunkt og hvordan kan vi som arkitekter arbeide med slike punkt.
Kurset skal gi en innføring og kunnskap om arkitektens rolle, ansvar og oppgaver i et mellomstort (by-)utviklingsprosjekt. Det vil bli lagt spesiell vekt på de tidligste fasene i prosjektet, med analyser, mulighetsstudier og utvikling av konseptuelle løsninger fram til forprosjektnivå.
Kurset skal også gi kunnskap om verdikjeder, energikjeder og sirkulære systemer innen økonomi og økologi.

Læringsutbytte

Studentene skal ved gjennomført kurs ha oversikt over relevante metoder knyttet til arkitektens oppgaver i prosjektutviklingen, og kunnskap og erfaringer med bruk av ulike IKT-verktøy for analyse, modellering / visualisering, formidling og salg av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og workshops. Prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid. Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, får et likeverdig læringsutbytte ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kunnskapsemne AAR4540 Byutvikling og er kun åpent for de som tar dette emnet.

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte lærebøker og artikler.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og planlegging

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 21.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU