course-details-portlet

AAR4851 - Urbane Triggere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Kurset vil gi en generell innføring i prosjektdrevet byutvikling: hva er et urbant triggerpunkt og hvordan kan vi som arkitekter arbeide med slike punkt. Kurset skal gi en innføring og kunnskap om arkitektens rolle, ansvar og oppgaver i et mellomstort (by-)utviklingsprosjekt. Det vil bli lagt spesiell vekt på de tidligste fasene i prosjektet, med analyser, mulighetsstudier og utvikling av konseptuelle løsninger fram til forprosjektnivå. Kurset skal også gi kunnskap om verdikjeder, energikjeder og sirkulære systemer innen økonomi og økologi.

Læringsutbytte

FERDIGHETER

Studentene vil få grunnleggende øvelse i å skrive et akademisk essay. Dette omfatter forutgående undersøkelser og litteratursøk, dvs finne, lese og trekke ut relevant informasjon fra faglitteraturen. Innenfor og utenfor pensum. Det omfatter også å lære seg forskjellen mellom fakta og mening, mellom viten og synsing. Man lærer å bygge en argumentasjonsrekke, å bruke fotnoter og litterære referanser, å strukturere akademisk tekst med introduksjon, problemformulering, oversikt over kunnskapsfeltet, analyse og avsluttende bemerkninger eller konklusjoner.

KUNNSKAP

Kurset vil gjennom forelesninger, litteratur og seminarer gi grunnleggende kunnskap om byutviklingens drivere og triggere: sosial/økonomisk/økologisk bærekraft, byggede omgivelser og menneskelig kognisjon, sirkulær økonomi, systemisk forståelse av prosjektdreven by- og tettstedsutvikling.

GENERELL KOMPETANSE

AAR4851 vil forberede studentene til arkitektens rolle innenfor prosjektdreven by- og tettstedsutviklingen. Man vil lære å danne en oversikt over kompleksiteten i en bysituasjon, å analysere seg frem til hvilke elementer situasjonen består av, dens drivere og hva som kan trigge en utvikling av situasjonen. Til sist vil studentene lære å formulere hva de fant og begrunne hva de foreslår i et essay.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og workshops. Prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid. Det kan bli lagt opp til en frivillig ekskursjon. Studenter som velger å delta bekoster egne reiseutgifter. Studenter som ikke velger å delta, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg ved at de skal innhente og behandle informasjon fra alternative kilder mens ekskursjonen pågår.

Mer om vurdering

Vurdering gjøres på grunnlag av innlevert essay ved semesterslutt.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kunnskapsemne AAR4540 Byutvikling og er kun åpent for de som tar dette emnet.

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte lærebøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU