AAR4851 - Metamorfose kunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Kurset skal gi en grundig innføring og kunnskap om arkitektens rolle og oppgaver i et mellomstort utviklingsprosjekt. Det vil bli lagt spesiell vekt på de tidligste fasene i prosjektet, med analyser, mulighetsstudier og utvikling av konseptuelle løsninger fram til forprosjektnivå.
Kurset skal også gi kunnskap og erfaringer med bruk av ulike IKT-verktøy for modellering / visualisering, formidling og sal.

Læringsutbytte

Studentene skal ved gjennomført kurs ha oversikt over relevante metoder knyttet til arkitektens oppgaver i prosjektutviklingen, og kunnskap og erfaringer med bruk av ulike IKT-verktøy for analyse, modellering / visualisering, formidling og salg av prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og workshops. Prosjektarbeid utformes individuelt eller som gruppearbeid.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Emnet tas i kombinasjon med kunnskapsemne AAR4540 Metamorfose og er kun åpent for de som tar dette emnet. Påmeldingsfrist: 15. mai.

Kursmateriell

Kurskompendium, utvalgte lærebøker og artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A
Sommer UTS Arbeider 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.