Bakgrunn og aktiviteter

Olav Egeland er professor i produksjonsautomatisering ved Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU. Han er siv.ing. (1984) og dr.ing. (1987) i teknisk kybernetikk ved NTNU. Han var forsker ved German Aerospace Center i Oberpfaffenhofen 1988 - 1989, professor i robotteknikk ved Institutt for teknisk kybernetikk 1989 - 2004, med-gründer, CTO og CEO i Marine Cybernetics AS  2004 - 2011, og studieleder i elektro- og datateknikk ved HiST 2011-2012. 

Olav Egeland var instituttstyrer ved Institutt for teknisk kybernetikk og prodekanus for forskning ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon 1996-1998. Han var Associate Editor i IEEE Transactions on Automatic Control 1996-1999 og European Journal of Control 1998-2000. Han mottok Automatica Prize Paper Award i 1996, og 2000 IEEE Transactions on Control Systems Technology Outstanding Paper Award. Han har vært hovedveileder for 85 MSc og 23 PhD, og var prosjektleder for Strategisk universitetsprogram i marin kybernetikk 1997-2004. Videre var han med i SFF Centre of Ships and Ocean Structures 2002-2004. Hans forskning er innen modellering, simulering og kontroll av mekaniske systemer med anvendelser innen automatisert produksjon, robotteknikk, offshore mekatronikk og undervannsteknologi.

  • Leder for faggruppen Robotteknikk og automatisering.
  • Leder for delprosjekt 2 og 4 i SFI Offshore Mechatronics.
  • Vitenskapelig koordinator for Manulab: Nasjonalt laboratorium for produksjonsteknologi
Undervisning:
 
PhD-studenter:
Robotic Milling of Sand Molds for One-Piece Casting of Al and NiAl.
Oshaug Metall AS, BIA Project
 
Vision system for supervision of offshore drilling operations 
 
Postdoktorer:
Robotic welding of large steel structures.
AUTOKONS
 
Integration of Vision and IMU Sensors for Offshore Crane Control in Ship-to Ship Operations.
 
Google Scholar Publication Statistics
 
O. Egeland and J.T. Gravdahl, 2002,
Modeling and Simulation for Automatic Control.
Boken selges av Akademika Gløshaugen, Alfred Getz' vei 3, 7034 Trondheim.
Boken kan bestilles på epost fra gloshaugen@akademika.no.
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner