course-details-portlet

MM8101 - Produktutviklingsforskning og vitenskapelige metoder / verktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Av tema som blir gjennomgått kan nevnes: konstruksjonsteori av ulike skoler, forskning i konstruksjonsmetodikk, konstruksjon i industrien, datamaskiners rolle i konstruksjon, modellering i forskning, ”design thinking”, forskningsmetodikk tilpasset Ph.D. forskning på fagområdet.
Vi vil også gjennomgå grunnleggende vitenskapelig argumentasjon,og diskutere konkrete verktøy og metoder. Vi kommer også til å diskutere pupliseribgsstrategier og jobbutviklingsstrategier.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Konstruksjonsteori
- Teoretiske modeller av konstruksjonsprosessen
- Forskning innenfor konstruksjonsvitenskap og produktutvikling

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Velge forkningsmetode basert på innsikt i konstruksjonsforskning
- Riktig anvendelse av konstruksjonsmetodikk

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Betrakte konstruksjonsaktivitet fra et vitenskaplig standpunkt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med ukentlige 2-timers seminarmøter. Studentene må forberede tema og presentasjoner, og vil ha et stort lesepensum innen grunnleggende materiale/teorier.
Emnet avsluttes med innlevering av et vitenskapelig paper. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).
Kurset vil ikke bli holdt hvis det er mindre enn 5 deltakere. Interesserte phd-kandidater blir bedt om å ta kontakt med kurskoordinatoren via e-post.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Stryk på eksamen kan bli forsøkt forbedret ved innlevering av en ny eller omskrevet oppgave. Detaljer må godkjennes av foreleseren.

Kursmateriell

Oppgis i løpet av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2003 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU