course-details-portlet

MM8101 - Produktutviklingsforskning og vitenskapelige metoder / verktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset fokuserer på det grunnleggende i PhD-prosjekter innen Engineering Design og en forskningsmetodikk og strategi tilpasset den enkelte PhD. Vi vil også gå gjennom det grunnleggende i vitenskapelig argumentasjon, og presentere og diskutere konkrete verktøy og metoder. Vi diskuterer også publiseringsstrategier og jobbutviklingsstrategier. I tillegg kan spesifikke elementer undervises av de ulike lærerne basert på det faktiske individuelle forskningsprosjektet. Dette kurset er primært rettet mot PhD-studenter knyttet til Design and Engineering Faggruppe ved MTP. Andre interesserte studenter, ta kontakt med hovedforeleseren for tilgjengelighet og passform.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

  • Konstruksjonsteori
  • Teoretiske modeller av konstruksjonsprosessen
  • Forskning innenfor konstruksjonsvitenskap og produktutvikling

Ferdigheter

Kandidaten kan:

  • Velge forkningsmetode basert på innsikt i konstruksjonsforskning
  • Riktig anvendelse av konstruksjonsmetodikk

Generell kompetanse

Kandidaten kan: Betrakte konstruksjonsaktivitet fra et vitenskaplig standpunkt

Kunnskap om relevant programvare og DB.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med ukentlige 2-timers seminarmøter. Studentene må forberede tema og presentasjoner, og vil ha et stort lesepensum innen grunnleggende materiale/teorier. Emnet avsluttes med innlevering av et vitenskapelig paper. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Kurset vil ikke bli holdt hvis det er mindre enn 5 deltakere. Interesserte phd-kandidater blir bedt om å ta kontakt med kurskoordinatoren via e-post.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Stryk på eksamen kan bli forsøkt forbedret ved innlevering av en ny eller omskrevet oppgave. Detaljer må godkjennes av foreleseren.

Forkunnskapskrav

Innskrevet PhD-student knyttet til Design and Engineering faggruppe ved MTP

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Oppgis i løpet av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2003 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


20:45


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU