course-details-portlet

TPK4960 - Robotteknikk og automatisering, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 20 uker

Faglig innhold

Industriell robotteknikk med fokus på anvendelser innen produksjon. Dette omfatter kinematikk og programmering av industriroboter, robotisert sveising, robotisert montasje og andre industrielle anvendelser. Datasyn for bruk i robotsystemer er et viktig område. Industrielle datasystemer for implementering av robotiserte produksjonssystemer, Industri 4.0, undervanns kontrollsystemer og mekatronikk. Automatisering for offshore anvendelser med fokus på top-side automatisering for boreplattformer og kontrollsystemer for undervanns produksjonssystemer for olje og gass.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kunnskap om robotteknikk, herunder kinematikk, geometri, programmering, sensorteknologi og datasyn.

Ferdighet:

Utvikle og implementere robotsystemer, herunder programmering og implementering av datasystemer, sensorsystemer og datasyn. Modellering, simulering og design av reguleringssystemer for offshore anvendelser.

Kompetanse:

Kompetanse om datasystemer og robotsystemer i produksjon og automatiseringssystemer for offshore anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment. Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul.

Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
10.06.2024


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU