course-details-portlet

TPK4460 - Robotteknikk og automatisering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette faget er primært myntet på de som skal ta emnet TPK4560 - Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt. Det dekker

 • Industriell robotteknikk med fokus på anvendelser innen produksjon.
 • Dette omfatter kinematikk og programmering av industriroboter, robotisert sveising, robotisert montasje og andre industrielle anvendelser. Datasyn for bruk i robotsystemer er et viktig område.
 • Industrielle datasystemer for implementering av robotiserte produksjonssystemer, Industri 4.0, undervanns kontrollsystemer og mekatronikk.
 • Automatisering for offshore anvendelser med fokus på top-side automatisering for boreplattformer og kontrollsystemer for undervanns produksjonssystemer for olje og gass.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Dette emnet er grunnlag for gjennomføring av TPK4560 Robotteknikk og automatisering , fordypningsprosjekt.

Studenten vil lære om

 • Avansert robotteknikk, herunder
  • SLAM
  • ROVer
 • MPC
 • Kalman-filter
 • Datasyn og maskinlæring
 • Prosessregulering
 • Elektroaktuatorer og hydraulikk
 • Industriell mekatronikk

Ferdighet:

Utvikle og implementere robotsystemer, herunder programmering og implementering av datasystemer, sensorsystemer og datasyn. Offline programmering av robotsystemer. Modellering, simulering og design av reguleringssystemer for offshore anvendelser.

Generell kompetanse:

Kompetanse om datasystemer og robotsystemer i produksjon og automatiseringssystemer for offshore anvendelser.

  Læringsformer og aktiviteter

  Forelesninger, obligatoriske øvinger. Faget vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

  Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

  Mer om vurdering

  For adgang til avsluttende eksamen kreves det at alle obligatoriske øvinger er godkjent.

  Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

  Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

  Kursmateriell

  Oppgis ved studiestart.

  Flere sider om emnet

  Ingen

  Fakta om emnet

  Versjon: 1
  Studiepoeng:  7.5 SP
  Studienivå: Høyere grads nivå

  Undervisning

  Termin nr.: 1
  Undervises:  HØST 2022

  Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

  Sted: Trondheim

  Fagområde(r)
  • Ingeniørvitenskap
  • Prosessautomatisering
  • Teknisk kybernetikk
  Kontaktinformasjon

  Eksamensinfo

  Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

  Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
  Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 03.12.2022 15:00 INSPERA
  Rom Bygning Antall kandidater
  SL111 blå sone Sluppenvegen 14 27
  SL430 Sluppenvegen 14 1
  Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
  Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  Eksamensinfo

  For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

  Mer om eksamen ved NTNU