course-details-portlet

TPK4460 - Robotteknikk og automatisering

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Dette faget er primært myntet på de som skal ta emnet TPK4560 - Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt. Det dekker

 • Industriell robotteknikk med fokus på anvendelser innen produksjon.
 • Dette omfatter kinematikk og programmering av industriroboter, robotisert sveising, robotisert montasje og andre industrielle anvendelser. Datasyn for bruk i robotsystemer er et viktig område.
 • Industrielle datasystemer for implementering av robotiserte produksjonssystemer, Industri 4.0, undervanns kontrollsystemer og mekatronikk.
 • Automatisering for offshore anvendelser med fokus på top-side automatisering for boreplattformer og kontrollsystemer for undervanns produksjonssystemer for olje og gass.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten vil lære om

 • Avansert robotteknikk, herunder
  • SLAM
  • ROVer
 • MPC
 • Kalman-filter
 • Datasyn og maskinlæring
 • Prosessregulering
 • Elektroaktuatorer og hydraulikk
 • Industriell mekatronikk

Ferdighet:

Utvikle og implementere robotsystemer, herunder programmering og implementering av datasystemer, sensorsystemer og datasyn. Offline programmering av robotsystemer. Modellering, simulering og design av reguleringssystemer for offshore anvendelser.

Generell kompetanse:

Kompetanse om datasystemer og robotsystemer i produksjon og automatiseringssystemer for offshore anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger. Faget vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Dette emnet er grunnlag for gjennomføring av TPK4560 Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt. Studenter som tar TPK4560 Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt kan ta annet ordinært emne i stedet for TPK4460 som fordypningsemne i samråd med veileder.

Studenter som ikke tar TPK4560 Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt trenger faglig ansvarligs godkjenning for å ta TPK4460.

For adgang til avsluttende eksamen kreves det at alle obligatoriske øvinger er godkjent.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniørvitenskap
 • Prosessautomatisering
 • Teknisk kybernetikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU