course-details-portlet

PK8100 - Avansert robotteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Videregående emner innen robotteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap om utvalgte forskningstema innen robotteknikk.
Ferdighet i analysemetoder innen utvalgte forskningstema innen robotteknikk.
Generell kompetanse innen forskning på robotsystemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Faget gjennomføres neste gang våren 2020.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Øvinger fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av faget dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO3002 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU