course-details-portlet

TPK4560 - Robotteknikk og automatisering, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Industriell robotteknikk med fokus på anvendelser innen produksjon.

Dette omfatter kinematikk og programmering av industriroboter, robotisert sveising, robotisert montasje og andre industrielle anvendelser. Datasyn for bruk i robotsystemer er et viktig område.

Industrielle datasystemer for implementering av robotiserte produksjonssystemer, Industri 4.0, undervanns kontrollsystemer og mekatronikk.

Automatisering for offshore anvendelser med fokus på top-side automatisering for boreplattformer og kontrollsystemer for undervanns produksjonssystemer for olje og gass.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kunnskap om robotteknikk, herunder kinematikk, geometri, programmering, sensorteknologi og datasyn.

Ferdighet:

Utvikle og implementere robotsystemer, herunder programmering og implementering av datasystemer, sensorsystemer og datasyn. Modellering, simulering og design av reguleringssystemer for offshore anvendelser.

Kompetanse:

Kompetanse om datasystemer og robotsystemer i produksjon og automatiseringssystemer for offshore anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
19.12.2023


11:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU