course-details-portlet

TPK4171 - Avansert industriell robotteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Robotsyn: Kameramodeller og kalibrering. Homografier i 2D og 3D. Stereosyn med kalibret og ukalibrert kamera.. Geometrisk beregning: Beregning av rotasjoner i SO(3) og bevegelse i SE(3) fra måledata ved bruk av optimalisering. Punkt, linjer og plan i Plückerkoordinater. Kvaternioner. Estimering: Estimering av rotasjon ved bruk av Kalmanfilter.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskaper om:

  • Geometriske metoder for bruk i robotsyn.
  • Beregninger på geometriske objekter som punkt, linjer og plan.
  • Beregning av rotasjon i SO(3) og bevegelse i SE(3) fra måledata.

Kurset skal gi ferdigheter i:

  • Programmering i Python av beregningsmetoder i 2D og 3D robotsyn.
  • Programmering i Python for å beregne til å beregne posisjon og orientering av geometriske objekter.

Kurset skal gi generell kompetanse i:

  • Design og implementering av robotsyn for industrielle anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, laboratorieoppgaver med praktisk programmering. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - produksjonssystemer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 22
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU