course-details-portlet

IIK6520 - Innføring i digital sikkerhet for lærere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

KURSINNHOLD

IIK6520 innføring i digital sikkerhet for lærere er inndelt i 5 tema/moduler på følgende måte:

Modul 1: Personvern

Modul 2: Cybersikkerhet

Modul 3: Sosiale medier og internetthygiene

Modul 4: Digital sårbarhet

Modul 5: Hacking metoder og passord sikkerhet

Hver modul består av forelesning, gruppeoppgaver, øvelser og erfaringsutveksling.

Læringsmål:

 • sikre at fremtidens lærere og elever har god nok digital kompetanse i tråd med nye læreplaner
 • å øke bevisstheten om cybersikkerhet inspirert av det amerikanske GenCyber-programmet

Læringsutbytte

I dette kurset vil kursdeltakeren lære om de grunnleggende prinsippene for cyber- og informasjonssikkerhet, digitale sårbarheter, personvern på nettet, biometri og passordbeskyttelse,moderne kryptografi og etisk hacking, samt lære hvordan håndtere faglige, etiske, juridiske sikkerhetsspørsmål og ansvar knyttet til sosiale medier og nettmobbing, og hvordan de kan bruke en rekke sikkerhetsinitiativer når det gjelder beskyttelse for å lindre disse problemene.

Kunnskap

 • forklare de grunnleggende prinsippene og beste fremgangsmåtene for å svare på cybersikkerhetshendelser.
 • forklare enkel angrepsmetodikk og mistenkelige forsøk på tilkobling for å få uautorisert tilgang til en datamaskin og dets ressurser.
 • diskutere virkningen av digitalisering på individ - organisasjon og samfunn
 • beskrive nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming til cybersikkerhet og personvern i skolen
 • diskutere EUs GDPR (General Data Protection Regulation) og hvordan det påvirker lærerens håndtering av elevdata
 • diskutere cyberforsvar og angrepsteknikker, teknologier og verktøy for å forklare passende løsninger for å kunne forberede seg på, forsvare seg mot cyberinntrenging.
 • forklare betydningen av informasjons- og kommunikasjons-teknologier og hvordan de endrer det moderne samfunn.
 • beskrive ulike verktøyene som beskytter data og nettsteder. Disse inkluderer sterke passord, biometri, to-faktorautentisering og brannmurer.

Ferdigheter

 • demonstrere evnen til å løse enkle problemer innen cyber- og informasjonssikkerhet ved å foreslå løsninger.
 • lære ulike typer av cyberangrep, og hvordan disse kan beskyttes mot eller reduseres.
 • dele beste praksis i bruk av sosiale medier og formidle videre til sine elever.
 • utvide sitt kunnskapsfelt innenfor cybersikkerhet som er relevant i skolen i tråd med nye læreplaner.

Generell kompetanse

 • planlegge og gjennomføre en cybersikkerhetsuke i grunnleggende cybersikkerhet i samarbeid med elever og kolleger.
 • beskrive typiske trusler mot moderne digitale systemer, og skissere teknikker for motstand mot dem.
 • reflektere og undervise hvordan angripere får uautorisert tilgang til systemer og data.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform

Undervisningen er nettbasert, og det legges vekt på oppgaveløsning både individuelt og i grupper, Obligatoriske innleveringer av arbeidskrav underveis. Kurset er inndelt i 5 digitale moduler som baserer seg på pensum bestående av lærebok og nettbaserte ressurser.

Mer om vurdering

Mappen består av

 • Digitale presentasjoner og fagfellevurderinger
 • Tre skriftlig arbeid

Hvis mappen vurderes til stryk må kurset tas på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (EMNE/IE)
Information Security (MISD)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden

Kursmateriell

Deltakerne må disponere egen datamaskin. Tilgang på digitale utstyr.

Håkon Bergsjø, Ronny Windvik, Lasse Øverlier: Digital sikkerhet en innføring. Universitetsforlaget, 3. utg. EAN nummer: 9788 2150 34225.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU