course-details-portlet

IIK6521 - Anvendt cyber- og informasjonssikkerhet for lærere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Hovedmålene med CyberSmart er:

 • å utdanne flere lærere og elever i IKT sikkerhet
 • å sikre at fremtidens lærere og elever har god nok digital kompetanse i tråd med nye læreplaner
 • å legge vekt på emner og praktiske øvelsene som er fremtidsrettet og relevante for lærere, elever, lærlinger og samtidig dekke arbeidslivets behov.
 • sikre at fremtidens lærere og elever har god nok digital kompetanse i tråd med nye læreplaner
 • å øke bevisstheten om cybersikkerhet inspirert av det amerikanske GenCyber-programmet

IIK6521 Anvendt cyber- og informasjonssikkerhet for lærere er inndelt i 5 tema/moduler på følgende måte:

 • Modul 1: Introduksjon til cybersikkerhet. Digitalisering, trender og behov for cyber sikkerhet i den fremtidige arbeidsstyrken
 • Modul 2: Cybertrusler og sosial manipulering
 • Modul 3: Digital sikkerhetskultur
 • Modul 4: Introduksjon til moderne kryptografi og krypteringsanalyse
 • Modul 5: Informasjonssikkerhet, etisk hacking og digital dømmekraft

Hver modul består av forelesning, gruppeoppgaver, øvelser og erfaringsutveksling.

Læringsutbytte

Gjennom " Anvendt cyber- og informasjonssikkerhet for lærere", får deltakerne kunnskap om hva informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er, samt innsikt i digital sikkerhetskultur ved bruk av ulike krypterings og dekrypteringsteknikker.

IIK6521 går mer i dybden det første kurset i pakken "CyberSmart" (IIK6520) når det gjelder styring av roboter, bruk av Raspberry PI, Micro:bit, Lego Mindstorm, krypering og kryperingsanalyse, og forklarer ulike hackingsmetoder for å fremme digital dømmekraft. Studiet skal demonstrere med praktiske eksempler evnen til refleksjon og vurdering av egen rolle for å unngå uønskede hendelser på nett og i sosiale medier.

Kunnskap

 • forklare de grunnleggende prinsippene og beste fremgangsmåtene for å svare på cybersikkerhetshendelser.
 • forklare enkel angrepsmetodikk og mistenkelige forsøk på tilkobling for å få uautorisert tilgang til en datamaskin og dets ressurser.
 • beskrive cyberforsvar og angrepsteknikker, teknologier og verktøy for å forklare passende løsninger til å forberede seg på, forsvare seg mot cyberinntrengning
 • kan analysere et problem, identifisere og definere sikkerhetsrisikoer og krav som passer til løsningen
 • diskutere den menneskelige rollen i sikkerhetssystemer med vekt på etikk, sårbarheter med sosial manipulering og trening
 • forklare prinsippene rundt web-sikkerhet
 • forklare cybersikkerhetsteknikker for å beskytte datamaskiner når du bruker Internett-søk, e-post og sosiale nettversksnettsteder
 • forklare betydningen av informasjons- og kommunikasjonsteknologier og hvordan de endrer det moderne samfunn

Ferdigheter

 • demonstrere evnen til å løse enkle problemer innen cyber- og informasjonssikkerhet ved å foreslå løsninger.
 • demonstrere evne til å uttrykke kritiske holdninger til begrensninger av manglende kunnskap innen cyber- og informasjonssikkerhet
 • definere og bruke førstelinje cyberforsvar - og lære elevene hvordan de skal reagere på trusler som oppståt over Internett.
 • analysere gjeldende prosedyrer og standarder for håndtering av cyberrisikoer og trusler
 • kjenne til ulike typer av cyberangrep, og forklare hvordan disse kan beskyttes mot eller reduseres
 • lære elever om ulike skadelige programvare som en angrepsvektor som i de fleste tilfeller avhenger av sårbarheter, av brukeren og hvordan de fungerer
 • forklare og diskutere betydningen av begreper som beskriver vanlgie cyberangrap, for eksempel phishing, pharming, skuldersurfing og blagging
 • utføre en antivirusskanning på et datasystem for å se etter virus og skadelig programvare

Generell kompetanse

 • planlegge og gjennomføre en cybersikkerhetsuke i grunnleggende cybersikkerhet i samarbeid med elever og kolleger.
 • beskrive typiske trusler mot moderne digitale systemer, og skissere teknikker for motstand mot dem.
 • kan demonstrere evne til å arbeide effektivt i team, samarbeide med andre innen cyber- og informasjonssikkerhet og ta initiativ til å løse enkle cybersikkerhetsproblemer
 • beskrive cyber- og informasjonssikkerhetsteknikker med elever for å beskytte personlig informasjon når de bruker Internett-søk, e-post, chatterom, sosiale nettverk og nettsteder
 • utvide sitt kunnskapsfelt innenfor cybersikkerhet som er relevant i skolen
 • reflektere med kolleger om cybertrusler som er relevante i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er nettbasert, og det legges vekt på oppgaveløsning både individuelt og i grupper. Innlevering av arbeidskrav underveis som vil inngå i individuell mappe. Kurset er inndelt i 5 digitale moduler som baserer seg på pensum bestående av lærebok og nettbaserte ressurser. Sann-tid deltakelse på nettbaserte kursdager forutsettes.

I undervisningen vil vi bruke ulike digitale verktøy som Sphero, droner, samt ulike krypteringsteknikker. Prinsippet er fra enkel tegningsprogrammering til mer blokkbaserte programmeringsverktøy der innsikt i Python brukes som et programmeringsspråk.

Gjennom del 1 av CyberSmart (IIK6520) vil fokuset være at du selv lærer deg cyber- og informasjonssikkerhet og kunne ta i bruk ulike digitale verktøy, mens del 2 (IIK6521) er fokuset å lære bort og lage leksjonsplaner med praktiske øvelser til elevene.

Mer om vurdering

Mappen består av

 • Digitale presentasjoner og fagfelle-/medstudentvurderinger
 • Tre skriftlige arbeider

Hvis mappen vurderes til stryk må kurset tas på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning, IIK, masternivå (IEIIKEVUH)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning og tilsetting i skolen i studieperioden

Kursmateriell

Deltakerne må disponere egen datamaskin. Tilgang på digitale utstyr.

Håkon Bergsjø, Ronny Windvik, Lasse Øverlier: Digital sikkerhet en innføring. Universitetsforlaget (2020), EAN nummer: 9788 215 034225/ISBN 978-82-15-03422-5

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU