Nils Henrik Stensrud

Universitetslektor Institutt for design Fakultet for arkitektur og design
73590105
Kolbjørn Hejes vei 2B, Produktdesign * 151

Bakgrunn og aktiviteter