course-details-portlet

TPD4102 - Design 2 - Komposisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Design handler om å analysere og sette sammen ulike elementer for å skape en ønsket effekt. Innsikt og ide, kombinert med form, funksjon og teknikk, komponeres til en relevant helhet. Produktets effekt på sluttbruker er et essensielt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Betydning av designprosessens elementer og sammenstillingen av disse.

Generell kompetanse:

Forståelse for effekt på sluttbruker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid.

Mer om vurdering

Studentene blir vurdert på arbeider ide forskjellige tema i faget:

Tegninger fra tegneundervisning, modellbilder fra teknologioppgave og en helhetlig presentasjon av designoppgaven skal leveres i en samlet PDF-fil.

Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TPD4100 Design 1 Introduksjon. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet 5-årig master i Industriell design.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Design- og håndverkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
02.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU