course-details-portlet

TPD4185 - Formgivning i tre

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Det legges vekt på nyskapning innen bruk av trematerialer. Emnet skal trene ferdigheter i design av produkter, med fokus på samspillet mellom estetikk, funksjon, trematerialer og produksjonsprosesser. Det vil bli tatt utgangspunkt i design av enkeltprodukter, interiørelementer eller bygningskomponenter. Det blir gitt en eller flere prosjektoppgaver hvor studentene skal bli kjent med tre som materiale og utforske enkelte produksjonsprosessers muligheter og begrensninger. Det vil bli lagt stor vekt på arbeid med skissemodeller og prototypbygging.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten er

  • kjent med ulike egenskaper for tre som materiale i produkter og har kunnskap ombearbeidings- og sammenføyningsmetoder for tre.

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • designe produkter, med fokus på samspillet mellom estetikk, funksjon, trematerialer og produksjonsprosesser.

Generell kompetanse:

Kandidaten har

  • gjennomført opplæring i bruk av prototypeverksted for bearbeiding av tre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsoppgaver, prosjektarbeid og individuell veiledning. I prosjektoppgavene inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Kurset undervises på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Studentene skal designe et produkter, interiørelement eller bygningskomponent i tre, og presentere produktet muntlig.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved Master i arkitektur og Master i Industriell design. Emnet er tallmessig adgangsregulert. Søknad om undervisningsopptak i emnet følger egne prosedyrer og frister, plasser tildeles i henhold til Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Oppmeldingsfrist 1. juni for studenter som har emnet som valgbart emne i studieplanen.

Kursmateriell

Oppgis ved semsterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO8064 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
10.11.2023


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU