Bakgrunn og aktiviteter

Nicole Veelo er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning. Hennes ansvarsområder er faget pedagogikk og elevkunnskap og veiledning av bachelor- og masterstudenter. Veelo er særlig interessert i internasjonalisering av lærerutdanningen, skoleutvikling, læringsmiljø og læringsfelleskap. Hun har mangfoldig erfaring i bruk av IKT i undervisningen, blant annet har hun undervist i nettbasert etter- og videreutdanning, forsket på IKT og læring og organisert en internasjonal konferanse med temaet “Technology and Education”.

Veelo skrev om innovasjon i skolen i hennes PhD-avhandling med tittelen “Innovation in Upper Secondary Schools — An International Multiple-Case Study”. Studiet anvender både kvantitative og kvalitative metoder i analysen av skoler i Norge og Tyskland.

Veelo har allmennlærerutdanning, med fagspesifikk kompetanse i pedagogikk, teologi, matematikk og tysk, og har graden Magistra Artium, med hovedfag i tysk som fremmedspråk. 
Hun har jobbet som grunnskolelærer i tre forskjellige europeiske land og har innsikt i flere internasjonale grunnskolesystemer og deres lærerutdanning.


Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Järnerot, Anna; Veelo, Nicole Christine. (2020) "Kunskap i 3D" - techne, episteme och fronesis, presenterat som samspelande dimensioner. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
  • Lund, Anne Carine Bonnevie; Järnerot, Anna; Veelo, Nicole Christine. (2020) Det første møtes sødme? Lærerstudenters første møte med praksisfeltet. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.

Rapport/avhandling