KiDiCoTi – Kids’ digital lives in coronavirus times: risk or opportunity?

Forskning – Institutt for lærerutdanning

KiDiCoTi – Kids’ digital lives in coronavirus times: risk or opportunity?

Logo KiDiCoTi. png

Forskningsprosjektet KiDiCoTi er en internasjonal studie om barns digitale liv under koronavirustiden. Studien er et samarbeid mellom forskere fra flere europeiske land, ledet av EU kommisjonens forskningssenter (European Commission Joint Research Center). Resultatene fra studien vil informere om de ulike konsekvensene av koronakrisen på barn og unges bruk av digital teknologi, trygghet på nett, personvern og velferd. Resultatene fra studien kan også legge grunnlaget for større EU-studier om fordelere og utfordringer knyttet til barns bruk av digitale teknologier i koronatiden.

Målet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan barn og unge mellom 0 og 18 år anvender digitale og elektroniske teknologier under koronapandemien, og å identifisere potensielle fordeler og risikoer knyttet til deres bruk.


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere