Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder: Seksuell trakassering, sosial utestengning, sjalusi og tilgivelse, seksuell anger, mistolkning av seksuelle signaler, konflikter og vold i nære relasjoner, antisosial og aggressiv atferd.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kennair, Leif Edward Ottesen; Grøntvedt, Trond Viggo; Bendixen, Mons; Amundsen, Trond. (2016) Sexual Behaviour. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science.

Rapport/avhandling

  • Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen; Grøntvedt, Trond Viggo. (2016) En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 2016. ISBN 978-82-8094-020-9.
  • Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen. (2014) Resultater fra prosjekt Seksuell helse og trakassering i videregående opplæring 2013-2014. 2014. ISBN 978-82-8094-018-6.
  • Bendixen, Mons. (2006) Antisocial behaviour in early adolescence: Methodological and substantive issues. Universitetet i Bergen. 2006. ISBN 82-308-0208-4.