Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder: Seksuell trakassering, sosial utestenging, sjalusi og tilgivelse, seksuell anger, mistolkning av seksuelle signaler, konflikter og vold i nære relasjoner, mobbing, antisosial og aggressiv atferd.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner