course-details-portlet

PSY1507 - Innføring i sosialpsykologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette er et innføringsemne i sosialpsykologi som omhandler hvordan folks tanker, følelser og adferd er påvirket av den faktiske eller forestilte tilstedeværelsen av andre mennesker. Sosialpsykologien omfatter her fire sentrale perspektiver: det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive. Ut fra disse perspektivene forsøker en å beskrive og forklare sosial adferd.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten har bred kunnskap om sosialpsykologiens sentrale perspektiver som omfatter det sosiokulturelle, det evolusjonære, sosial læring og det sosialkognitive.

Studenten har kjennskap til spesifikke sosialpsykologiske forskningsfelt som hvordan vi oppfatter og vurderer oss selv og andre, holdninger og sosial påvirkning, samarbeid og funksjon i grupper, fordommer, diskriminering og konflikter, vennskap og kjærlighet, hjelpsomhet og aggresjon.

Ferdigheter:

Studenten kan gjengi og diskutere hvordan sosial atferd og kognisjoner forklares ut fra ulike perspektiver i sosialpsykologien.

Generell kompetanse:

Studenten har utviklet forståelse for (1) hvordan man studerer mennesker i sosiale situasjoner og (2) hvordan ulike sosiale faktorer påvirker menneskers tanker, følelser og adferd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke og kollokvier.

Hovedspråket for kurset er norsk, men noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYK4127 7.5 HØST 2022
PSY1004 7.5 HØST 2022
PSY1014 7.5 HØST 2022
PSY1128 7.5 HØST 2022
PSY1124 3.5 HØST 2022
PSY1504 3.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 8
SL271 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 1
SL510 Sluppenvegen 14 24
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU