Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Carlucci, Salvatore; Hamdy, Mohamed; Moazami, Amin. (2017) Challenges in the Modeling and Simulation of Green Buildings. Handbook of Energy Systems in Green Buildings.