course-details-portlet

TBM4322 - Bygningssimulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Gitt den økende kompleksiteten av energi- og miljøutfordringer som byggesektoren står overfor, er Building Performance Simulation (BPS) et effektivt verktøy for å støtte design og drift av høyytelsesbygninger, for eksempel (nesten eller netto) nullenergibygg i nullutslippsområder positive energibygg i smarte byer.

BPS kombinerer dynamisk energisimulering med beregningsmodellering og trekker på fagområdene varmeoverføring, termodynamikk, fluidmekanikk, belysning, bygningsteknologi, termisk og visuell komfort, numeriske metoder, miljøvitenskap og menneskelig atferd.

BPS bidrar til å fremme innovasjon i utformingen av høyytelsesbygninger med hensyn til nye teknologiske muligheter og miljømessige begrensninger. Funksjonene til BPS-verktøyene kan utvides ved å kombinere dem med eksterne verktøy, for eksempel optimaliseringsalgoritmer som kan automatisere simuleringsbasert optimaliseringsprosess og / eller livssyklusvurderingsprogramvare for BIM-baserte livssyklusvurderinger.

Emnet er organisert i to deler:

 1. Generell del beskriver generelle modelleringsutfordringer og energisimulering av en bygning, og dens systemer som beskrevet ovenfor.
 2. Spesialiserings del som består av to temaer:
 • Tema A har tittelen "Solar building design - modeling & simulation". Her vil studentene lære hvordan solaktive teknologier (dvs. Building Integrated Photovoltaic BIPV- Building Applied Photovoltaic BAPV - Photovoltaic Shading Devices PVSDs) og solenergi passive strategier (dvs. dagslys og relaterte beregninger, solar faste og dynamiske skyggeleggingsenheter) kan modelleres og simuleres innenfor rammen av bygninger og deres omgivelser.
 • Tema B har tittelen "Advanced HVAC modeling & simulation". Her vil studentene få dypere kunnskap om modellering og simulering av oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC). Modellering av energisystemer vil bli introdusert og diskutert, inkludert fysisk-basert modellering. De forskjellige tilnærmingene for å beregne luftstrømmer inne i bygninger introdusert og sammenlignet (dvs. standard rommodell, sonemodeller og CFD).

Læringsutbytte

Det vil bli lagt stor vekt på bruk av en BPS-programvare, men omfanget av dette kurset er ikke begrenset til opplæring i bruk av en gitt programvare. Studentene vil lære de grunnleggende beregningsmodelleringsforutsetningene og lære å bygge en serie stadig mer komplekse modeller som gjør det mulig å utforske viktige funksjoner og begrensninger i den vedtatte programvaren. Temaene vil bli utviklet fra grunnleggende prinsipper forutsatt begrenset kunnskap om datamaskiner og den vedtatte programvaren.

Kunnskap: På slutten av semesteret skal studentene:

 • forstå og kjenne de grunnleggende prinsippene for BPS
 • forstå de teoretiske modellene som ligger til grunn for BPS-programvare
 • håndtere forutsetningene og begrensningene som ligger til grunn for noen av modellene implementert i BPS-programvare, og bruke BPS-programvare i forskning, analyse og design
 • kunne illustrere bygningers energiytelse og identifisere de som påvirker dimensjoneringsparametere
 • kunne sammenligne flere bygningskonsepter og vurdere deres hovedprestasjoner
 • kunne designe nye, avanserte og høytytende bygningskonsepter som er egnet til å takle fremtidige utfordringer.

Ferdigheter: På slutten av semesteret skal studentene:

 • kunne velge den mest passende BPS-programvaren på grunnlag av simuleringsmålene
 • kunne lage en bygningsenergimodell, ved å ta i bruk de mest egnede modelleringsmetodene på grunnlag av simuleringsmålene
 • kunne kontrollere påliteligheten til simuleringsresultatet
 • kunne vurdere (eller estimere) ytelsen til en bygning
 • kunne effektivt bruke simuleringsresultater under design, ettermontering eller styringsprosess av en bygning
 • ha ''hands-on'' erfaring innen BPS programvare

Generell kompetanse: Etter endt semester skal studentene ha:

 • en forståelse av bakgrunnen for bygningssimulering
 • forståelse for krav til termisk og visuell komfort og inneklima, og av deres forhold til energibruk i bygningeren
 • forståelse av oppførselen til en bygningskropp under dynamiske grenseforhold
 • forståelse av å integrere passive strategier og fornybare energiproduksjonssystemer i en bygningsmodell.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder og verktøy

 • Forelesninger
 • Øvinger
 • Simuleringsbaserte workshops.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Øvinger

Forelesninger, øvinger og workshops holdes på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Semesterprosjekt
 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) så tilbys eksamen i dette emnet kun i samme semester som emnet undervises.

Kursmateriell

Anbefalt literatur for generell del

 • Ruzhu Wang, Xiaoqiang Zhai (2018). Handbook of Energy Systems in Green Buildings (Part 1). Springer, ISBN 978-3-662-49120-1, SpringerLink.
 • Athienitis and O'Brien (2015). Modeling, Design, and Optimization of Net-Zero Energy Buildings (Chapter 3). Wilhelm Ernst & Sohn, ISBN:9783433030837, see.
 • Hensen, J.L.M. and R. Lamberts (2019). Building performance simulation for design and operation (Second edition). Oxon, UK, Spon Press. ISBN: 9780429402296, see

Anbefalt literatur for Tema A

 • Reinhart, Christoph The Daylighting Handbook I. Vol. 1. Daylighting Handbooks, 1., 2011.
 • Reinhart, Christoph The Daylighting Handbook II. Vol. 2. Cambridge, MA: Building Technology Press, 2018.

Anbefalt literatur for Tema B

 • Hensen, J.L.M. and R. Lamberts (2011). Building performance simulation for design and operation. Oxon, UK, Spon Press.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Bygningsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU