course-details-portlet

TBA4170 - Transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 45/100
Arbeider 55/100

Faglig innhold

Dette kurser er en introduksjon til ombygging- og utvikling av bygninger i et livsløps perspektiv med fokus på transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger. Kurset introduserer aktuelle metoder og verktøy som brukes for å få oversikt over bygningers tekniske -, funksjonelle ytelser (brukervennlighet) og tilpasningsevne for å møte nye krav i livsløpet (gjenbruk), og som gjør at du kan vurdere potensialet for bygg / portefølje av bygninger som et utgangspunkt for en transformasjonsprosess. Disse analysene er et grunnlag for å minimere gapet mellom ytelse og dagens krav og regelverk. Spesielle emner, som ombyggingsteknikk, tidstypiske byggemetoder og –teknikk og utfordringer i oppgraderingsprosessen vil bli gitt sammen for å forstå bedre verdipotensialet i eksisterende bygninger ved transformasjon og utvikling av bygningene.

Læringsutbytte

Kurset gir grunnleggende kunnskap om:

 • transformasjonsprosesser og prosjektledelse av gjenbruk basert på endring av eksisterende bygninger
 • tidligere byggemetoder, byggetradisjoner, tidligere lovgivning
 • metoder og verktøy for å analysere bygningers arkitektoniske kvaliteter og ytelse (tekniske -,miljømessige -, økonomi - (livssykluskostnader) og sosiale aspekter) og potensiale for ombygging / transmisjon
 • utfordringer knyttet til å lukke ytelsesgapene i henhold til regelverket.
 • kunnskap om verktøy og metoder for prosjektledelse og utvikling av bygninger
 • metoder og forskrifter knyttet til energi, miljø og avfall
 • brannbeskyttelse / sikkerhet, energieffektivitet, universell design for å forlenge bygningens livssyklus
 • spesielle utfordringer som kostnadsberegning, anskaffelsesdokumenter, tekniske systemer inn i gamle bygg osv

Ferdigheter

Kurset skal gi grunnleggende kunnskap og praktiske ferdigheter til å:

 • gjennomføre tilstandsanalyser og andre analysemetoder for å forstå byggets potensiale for ombygging / transmisjon
 • bruke analysemetoder, verktøy og lovverk som er relevante ved ombygging / transmisjon
 • forstå prinsippene for bærekraftig bevaring og utvikling av eksisterende bygninger.
 • forstå tekniske -, miljømessige - og sosial forhold i ledelse av ombygging / transmisjon av bygninger bygninger.
 • bruke grunnleggende verktøy og metoder i en transformasjonsprosess

Generell kompetanse

 • Forstå prinsippene for bærekraftig bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmasse.
 • metoder og forskrifter knyttet til energi, miljø og avfall, brannsikring / sikkerhet, energieffektivitet, universell utforming for å forlenge bygningens livssyklus.
 • spesielle utfordringer i kostnadsberegning, anbudsdokumenter, tekniske systemer i gamle bygninger osv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktisk obligatorisk prosjektarbeid. Prosjektarbeidet utføres som gruppearbeid, relatert til et reelt ombyggingsprosjekt, og en individuell del som er mer teoretisk orientert.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave i gruppe teller 55 % og individuell oppgave teller 45 %. Resultatet av hver del angis med bokstavkarakter, begge vurderingsdeler må bestås for å få bestått karakter i emnet. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Forelesningspresentasjoner. Utvalg av relevante artikler og rapporter, standarder og lovverk. Endelig pensumliste utdeles ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3045 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • Bygningsteknikk
 • Arkitektur og økonomi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 55/100

Innlevering
31.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 45/100

Innlevering
31.05.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU