course-details-portlet

BM6202 - Avanserte og bærekraftige bygningskropper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Kurset Avanserte og Bærekraftige Bygningskropper (Advanced and Sustainable Building Envelopes) har som mål å gi innsikt i funksjoner, egenskaper, krav, innovasjoner og muligheter for materialer og teknologier i avanserte bygningskropper for bærekraftige konstruksjoner.

Ulike basisprinsipp for tradisjonelle bygningskropper vil bli behandlet ved behov som en nødvendig bakgrunn for overgangen til å begynne å bruke nye materialer og teknologier i de kommende avanserte og bærekraftige bygningskroppene. Et spesielt fokus vil bli gitt til materialer og teknologier som muliggjør det grønne skiftet i det bygde miljø mot mer energieffektive, energiproduserende, klimarobuste, klimaresponsive og miljøvennlige bygningskropper, f.eks. inkludert livsløpsanalyser og sirkulær økonomi i fasadedesign.

Videre så vil også kritiske forhold som klimaeksponering og bestandighet, akselerert klimaaldring av bygningsmaterialer og løsninger i laboratoriet, og mulige robusthetsevalueringer, bli behandlet.

Hovedmålene med dette kurset er:

 1. Gjennomgang av de konvensjonelle funksjonene og egenskapene til bygningskropper med hensyn til bygningsfysiske forhold, bygningsteknologi, klimarobusthet og grensebetingelser, termisk og visuell komfort, aktive og passive strategier, og sikkerhetsaspekt knyttet til bygningsmessige forhold og brannvern.
 2. Presentere utviklingen av nye forskningstendenser og -forløp for forskjellige system av bygningskropper (vegger, tak og gulv) på ulike nivå fra materialer og komponenter til storskala strukturer. Analyser av ulike eksemplariske materialer og teknologier vil bli studert gjennom blant annet opake, translusente og transparente løsninger, og dynamiske (kontrollerbare og adaptive) bygningskropper som f.eks. brukerinteraktive og klimaresponsive bygningskropper.

Analysene vil ta med, men ikke være begrenset av, i større eller mindre grad følgende både generelle og mer spesifikke tema:

 • tradisjonelle og høyytelse varmeisolasjonsmaterialer,
 • vakuumisolasjonspanel,
 • aerogeler,
 • gassfylte panel,
 • nano og super isolasjonsmaterialer,
 • faseendringsmaterialer,
 • aerogelinnblandet betong og mørtel,
 • utvendig og innvendig varmerenovering av eksisterende bygninger,
 • beskyttelse mot radoninntrenging,
 • tradisjonelle og avanserte vindusteknologier,
 • solstrålingsglassfaktorer,
 • multilagsvindu,
 • sikkerhetsglass,
 • smarte vindu for regulering av solstrålingstransmisjonen, inklusive f.eks. elektrokrome vindu,
 • lavemisjonsmaterialer,
 • nye lettvekt og mer varmeisolerende aerogel glassmaterialer,
 • translusente aerogelvindu og -vegger,
 • selvrensende vindusruter,
 • snø- og isunnvikende materialoverflater for f.eks. solcellepanel,
 • bygningsintegrerte solceller (building integrated photovoltaics, BIPV),
 • multifunksjonelle bygningskropper,
 • brannsikkerhetstiltak,
 • bygningskropper av trevirke,
 • biomimetiske/etterlignende adaptive bygningsoverflater,
 • interaktive media fasader,
 • prefabrikerte bygningskroppsystem,
 • grønne og vertikale dyrkingsfasader,
 • livsløpsanalyser i fasadedesign,
 • sirkulær økonomi i fasader.

Flere ulike metoder vil bli anvendt for å undersøke de forskjellige bygningskroppteknologiene, inklusive:

 • bakgrunn og prinsipp,
 • teoretiske, konseptuelle og modellering studier,
 • eksperimentelle undersøkelser,
 • state-of-the-art løsninger, framtidige forskningsforløp, og markedsmuligheter som kommersielle produkt og anvendelser.

Kursdeltagerne vil i tillegg gjennom gruppearbeid og idédugnader bli utfordret med tanke på framtidsmuligheter for de kommende avanserte og bærekraftige bygningskroppene.

Det vil også bli arrangert omvisninger i våre laboratorier og fullskala testbygninger som omhandler tema nevnt ovenfor relatert til bygningskropper.

Læringsutbytte

Læringsutbytte som angitt innenfor temaene som omtalt under faglig innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Dette kurset tilhører NTNUs viderutanningsportefølje og er ikke tilgjengelig for ordinære studenter. Se mer info på NTNU VIDEREs nettsider.

Forelesninger, øvinger, oppgaver, modelleringer og simuleringer, gruppearbeid og brainstormingssesjoner, laboratorie- og feltbesøk.

Ved oppstarten av kurset vil det være to uker med intensiv undervisning to påfølgende dager den første uken og to påfølgende dager den andre uken. Deretter, i de kommende månedene, vil deltagerne skrive sine rapporter/artikler på deres valgte tema (se beskrivelse annetsteds) hvor de benytter hva de har lært i kurset, med interaksjon som funnet nødvendig med kurslærerne, og hvor rapporten/artikkelen skal innleveres før fristen på slutten av kurset.

Mer om vurdering

Karakteren vil bli fastsatt basert på en evaluering av en innlevert rapport/artikkel.

Noen overveielser og muligheter i denne forbindelse:

 • Det spesifikke emnet for rapporten/artikkelen vil bli valgt basert på interessene til deltagerne innenfor kursinnholdet.
 • Rapporten/artikkelen kan bli skrevet av en enkelt person eller av to eller flere personer som arbeider sammen i en gruppe, hvor det siste kan være gunstig hvis disse personene er fra den samme bedriften/institusjonen og/eller hvis disse personene ønsker å dekke forskjellige felt.
 • En mulighet er å velge et emne som deltageren og/eller hans/hennes bedrift/institusjon har en interesse i å lære mer om og hvor det kan være verdifullt for bedriften/institusjonen å få en rapport/artikkel på innen dette emnet.
 • Rapporten/artikkelen kan skrives på norsk eller engelsk.
 • Rapporten/artikkelen kan hvis ønskelig skrives som en vitenskapelig artikkel (på engelsk) tiltenkt publisering ved en vitenskapelig konferanse eller i en vitenskapelig journal.
 • En liten del av rapporten/artikkelen kan inneholde en kort populærartikkel (1-4 sider) tiltenkt publisering i et passende bransjetidsskrift (på norsk for nasjonale bransjetidsskrift og på engelsk for internasjonale bransjetidsskrift).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Kursmateriell

 • Rethinking skins. Transformative technologies and research trajectories (bok).
 • Andre bøker/bokkapitler.
 • Vitenskapelig litteratur (f.eks. artikler og rapporter).
 • Nasjonale og internasjonale standarder.
 • Forelesninger (som vil bli tilgjengeliggjort).
 • Detaljer vil bli gjort tilgjengelig på et senere stadium.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsmateriallære

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU