Maria Thornhill

Førsteamanuensis Institutt for geovitenskap og petroleum
73594916
Alfred Getz vei 2, Bergbygget * B302

Bakgrunn og aktiviteter