TGB4227 - Mineralproduksjon, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet handler om produksjon av faste mineralske råstoff og er delt opp i fire deler: (1) Mineralråstoffer. Her gis en kort oversikt over verdikjeder, markeder og bruksområder,samt en oversikt over norsk og internasjonal mineralidustri. (2) Gruvedrift. Her gis en innføring i brytningsmetoder både over og under jord. Videre gis det en gjennomgang av enhetsoperasjonene og en innføring i nødvendig infrastruktur. (3) Prosessmineralogi. Her gis en innføring i prosessmineralogiske prinsipper, undersøkelsesmetodikk og terminologi. Det legges vekt på introduksjon til de viktigste begrepene og analysemetodene. (4) Oppredning. Her gis en oversikt over de viktigste enhetsoperasjonene innen fragmentering (knusing og maling), fraksjonering (sikting og klassering) og mineralseparering (gravitativ,- magnetisk- og elektrisk separering, flotasjon og sortering. Kombinasjon av enhetsoperasjoner til oppredningskretser og beregning av utbytter og massebalanser i slike kretser blir også behandlet.

Læringsutbytte

Emnet har til hensikt å gi studentene en forståelse av de viktigste prosessene innen mineralproduksjon og hvordan disse danner en verdikjede.

Kunnskaper:
Studentene skal kunne kjenne til de viktigste begrepene og analysemetodene innen prosessmineralogi. Studentene skal kjenne til de viktigste enhetsoperasjonene innen gruvedrift og oppredning, prinsippene som styrer disse og utstyret som benyttes. Videre skal studenten kjenne til ulike brytningsmetoder og deres fordeler og ulemper. Sammenhengen mellom råstoffets egenskaper og valg av brytningsmetode og prosessløsning er et viktig element.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne beregne og benytte kurver for partikkelstørrelsesfordeling og frimaling.
Studentene skal kunne foreslå enkle prosessskjema for oppredning av ulike råstoffer, samt beregne enkle massebalanser og separasjonsresultat. Studentene skal kunne beregne og bruke kurver for utvinning/gehalt. Gitt geometrien, gehaltsfordelingen og bergmekaniske egenskaper til en forekomst skal studentene kunne foreslå brytningsmetoder og nødvendig infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger. Obligatorisk ekskursjon (kan ved behov arrangeres på lørdag og søndag).

Obligatoriske aktiviteter

  • Ekskursjon
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Sandvik m.fl: Oppredning av primære og sekundære råstoffer, Tapir. Utdelt skriftlig materiale.Forelesningspresentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4225 3.7 01.09.2014
TGB4245 3.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.12.2017 09:00 F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.