Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjerck, Mari. (2017) Mediating user experiences.Using ethnography to influence design. Opening up the Wardobe. A Methods Book.
  • Mari, Bjerck. (2013) En borrelås til besvær. Kvinnelig uniformering på minefartøyer. Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket.
  • Mari, Bjerck; Klepp, Ingun Grimstad; Vittersø, Gunnar. (2009) Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar. Forbrukerens ansvar.

Rapport/avhandling