course-details-portlet

IDG3002 - Tjenestedesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 30/100 1 timer
Oppgave 70/100

Faglig innhold

Samfunnet vårt er i dag bygget opp av tjenester, som spenner over både digitale og fysiske flater. Både offentlig og privat sektor er tjenesteleverandører, fra helsetjenester til reiser og netthandel. I dette emnet vil du lære tjenestedesign som metodikk, og få trening i sentrale teknikker innen tjenestedesign. Du vil lære å analysere, planlegge, effektivisere og organisere tjenesteforløp, og slik bidra skaper gode og innovative brukeropplevelser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten vil ha god kjennskap til:

 • Tjenestedesign som metodikk
 • Teknikker brukt innen tjenestedesign
 • Utfordringer og muligheter innen et valgt tjenesteforløp

Ferdigheter:

Studenten vil kunne:

 • Lage et service blueprint av en tjeneste
 • Gjennomføre etnografisk-orienterte metoder, som for eksempel shadow observation, for å få dybdeinnsikt i brukeropplevelser tilknyttet tjenester
 • Kartlegge kundereiser
 • Sette opp tjenestekart
 • Prototyping og testing av tjenester

Generell kompetanse:

Studenten vil kunne rådgi tjenesteleverandører i å skape gode brukeropplevelser og innovative tjenester gjennom evne til å analysere, drøfte, planlegge, effektivisere, designe og prototype tjenesteforløp.

Læringsformer og aktiviteter

 • Seminarer/Forelesninger/Workshops
 • Gruppearbeid/Prosjektarbeid (case-basert)
 • Veiledning

Mer om vurdering

Både prosjektrapport og muntlig presentasjon av prosjektarbeidet, må være bestått for å få karakter i emnet. Begge deler må tas på nytt ved stryk eller frivillig gjentak (forbedring av karakter).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)
Interaksjonsdesign (BIXD)

Kursmateriell

Kursmateriall kan justeres frem til studiestart.

Tentative lærebøker er:

This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World 1st Edition by Marc Stickdorn (Author), Markus Edgar Hormess (Author), Adam Lawrence (Author), Jakob Schneider (Author)

This Is Service Design Methods: A Companion to This Is Service Design Doing 1st Edition by Marc Stickdorn (Author), Markus Edgar Hormess (Author), Adam Lawrence (Author), Jakob Schneider (Author)

Anbefalte lærebøker er:

Good service. How to design services that work, by Lou Downe (Author)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 70/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 30/100

22.04.2024 - 30.04.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU