course-details-portlet

IDG4898 - Fordypningsprosjekt, interaksjonsdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Poster presentasjon 30/100
Rapport 70/100

Faglig innhold

Dette kurset tilbys som en oppfølger av emnet TPD4505 Designteori, fordypningsemne, og kan ikke velges alene. Kurset gir studentene muligheten til å spesialisere seg på et spesielt emne innen industriell design. Basert på den teoretiske innsikten som er opparbeidet gjennom skriving av den vitenskapelige artikkelen i TPD4505, får studentene muligheten til å utvikle teoretisk innsikt gjennom et designforsknings- eller utforskningsprosjekt. Dette kan for eksempel omfatte gjennomføring av en spørreundersøkelse, intervjuer eller eksperimenter, utvikling av et konsept, en prototype, manual eller metode relevant for det valgte spesialiseringsemnet. Alle resultater må være åpne for publisering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har gjennom litteraturstudiet i emnet TPD4505 Designteori skaffet seg oppdatert dybdekunnskap innen det fagfeltet kandidaten ønsker å spesialisere seg. Denne kunnskapen benyttes i prosjektarbeidet, og videre studier er gjennomført ut fra behov i prosjektet.

Ferdigheter:

Kandidaten har gjennomført et større selvstendig prosjekt innen sitt spesielle fagfelt, basert på grundig litteraturstudium, og øvet evnene til å benytte, utvikle og reflektere over denne.

Generell kompetanse:

Kandidaten har styrket sin identitet på et selvvalgt spesialfelt innen design.

Læringsformer og aktiviteter

Teoretisk eller praktisk spesialiseringsprosjekt basert på litteraturstudium og designteori. Oppfølging av vitenskapelig artikkel fra TPD4505.

Mer om vurdering

Det leveres individuelle oppgaver i emnet.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)

Kursmateriell

Defineres individuelt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Økologisk design
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Poster presentasjon 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU