Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er fagenhetsleder ved vernepleierutdanninga

Fagfelt

  • Arbeidsinkludering for personer med funksjonshemming
  • Velferdsteknologi
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • Deltakelse og inkludering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Berre, Stine; Kermit, Patrick Stefan; Kvam, Lisbeth. (2021) Arbeidsgiveres holdninger til ansettelse av utviklingshemmede. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming.
  • Gjeitnes, Kirsti; Kvam, Lisbeth. (2017) Samhandlingskompetanse - NAV Lerkendal. Prosjektrapport fra Praksis og kunnskapsutvikling i Sør-Trøndelag. Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor..
  • Kvam, Lisbeth; Pedersen, Heidi; Witsø, Aud Elisabeth. (2017) Participation at the interface with health and welfare services. Participation in Health and Welfare Services. Professional Concepts and Lived Experience.

Rapport/avhandling

  • Kvam, Lisbeth; Jakobsen, Klara Johanne. (2019) Gråsonegruppa - Arbeidsinkludering av unge med kognitive utfordringer. 2019.