Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor med mastergrad i Ernæring, helse- og miljøfag.

Forskningsgrupper: Profesjonell omsorg og teknologi intensive miljøer.

Emneansvarlig SY300115  Helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord